Premogovnik Velenje ob prazniku sv. Barbare prvi na svetu prejel mednarodni certifikat ISO 50001

4. decembra goduje sv. Barbara, zavetnica rudarjev. Ob tem prazniku v Skupini Premogovnik Velenje že vrsto let slavijo znanje in pripravijo slovesnost s podelitvijo priznanj sodelavkam in sodelavcem, ki so v zadnjem letu s študijem ob delu dosegli vsaj visoko stopnjo izobrazbe. Teh je bilo letos 15, slovesnost pa so pripravili 1. decembra v Muzeju premogovništva Slovenije.

Zbrane je nagovoril predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in poudaril, da je težko le v nekaj minutah zajeti delo in dogodke enoletnega obdobja, sploh če vemo, da je bilo leto 2011 za Premogovnik Velenje v marsičem prelomno. Dr. Medved je dodal: »Številnih odličnih rezultatov in izjemnih dosežkov, po katerih smo v okolju vedno bolj prepoznavni, ne bi bilo, če ne bi imeli potrebnega strokovnega znanja. Danes, ko je praznik izobraževalnih dosežkov, je prav, da še posebej izpostavim zasluge Izobraževalnega centra Premogovnika Velenje, ki skrbi za potrebno in nenehno izobraževanje zaposlenih. V našem podjetju, morda zaradi same posebnosti dela, dajemo res velik poudarek tradiciji. To kažemo tudi s to prireditvijo ter z vsakoletno organizacijo Skoka čez kožo. Verjamem, da ste ponosni na to, da ste del te sredine, saj to dokazujete s svojo prisotnostjo tudi danes.« Ob tej priložnosti je dr. Medved v zahvalo za uspešno izveden IV. mednarodni rudarski kongres Balkanmine, ki je potekal med 18. in 20. oktobrom letos v Ljubljani, članom organizacijskega odbora podelil posebna priznanja in spominska darila iz ksilita.

V okviru praznovanja sv. Barbare sta Premogovnik Velenje – kot prvi premogovnik ter ena prvih energetskih družb na svetu – in njegova hčerinska družba HTZ Velenje prejela certifikat ISO 50001 za upravljanje z energijo. Certifikat je podelil direktor Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje Igor Likar, ki je ob tem dejal: »V 20 letih poslovanja smo podelili že preko 1500 certifikatov za sisteme vodenja in to sta prvi in drugi certifikat, ki ga podeljujemo za sistem upravljanja z energijo po mednarodnem standardu ISO 50001, ter prvi na svetu za ta sistem med premogovniki. S tem certifikatom Premogovnik Velenje izkazuje svojo okoljsko in družbeno odgovornost. Je dokaz, da podjetje obvladuje in še izboljšuje svoje poslovanje.« Premogovnik Velenje je v svojo strategijo zapisal trajnostni vidik delovanja in ga tudi uresničuje. Prav zaradi tega se proizvodnja odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, pri čemer upoštevamo in delujemo v skladu s sistemom vodenja kakovosti, sistemom ravnanja z okoljem ter sistemom varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001 ter OHSAS 18001. Z namenom še učinkovitejšega upravljanja z energijo smo letos pristopili vpeljavi sistema upravljanja z energijo po mednarodnem standardu ISO 50001 in s tem še dodatno potrdili energetsko učinkovitost v podjetju.
8. in 9. novembra letos je namreč v Premogovniku Velenje in njegovi hčerinski družbi HTZ Velenje potekal 2. del certifikacijske presoje po standardu ISO 50001:2011 za pridobitev certifikata sistema upravljanja z energijo. Presojo je izvajal Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. Presoja je potekala po skrbno načrtovanem programu, zajela pa je vsa glavna področja v obeh podjetjih. Zunanji presojevalci pooblaščene inštitucije SIQ  so preverjali skladnost sistema upravljanja z energijo s standardom in smernicami, ki smo si jih v podjetju predpisali.

Predsednik Uprave Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob tem dodal: »Z uspešno zaključeno zunanjo presojo v Premogovniku Velenje in naši hčerinski družbi znova dokazujemo, da sta tako Premogovnik kot HTZ dobro organizirani podjetji, ki imata ustrezno urejeno poslovanje, trajnostno naravnan odnos do okolja in v katerih veliko pozornosti posvečamo gospodarnemu ravnanju z energijo. Certifikat, ki smo ga prejeli danes, je rezultat našega zavedanja, da danes podjetje, ki ni energetsko učinkovito, ne more biti poslovno uspešno, obenem pa je tudi nadgradnja obeh priznanj za energetsko učinkovito podjetje in energetsko najbolj prodorno podjetje. Vse to so pomembna izhodišča za doseganje konkurenčnosti na odprtem trgu električne energije tudi v prihodnosti.«

Učinkovita raba energije je danes nujna tako na področju trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti kot tudi na področju stroškovne učinkovitosti. S pravilnim upravljanjem lahko ustvarimo velike prihranke, s tem pa vplivamo na uspešnost poslovanja podjetja. V Premogovniku Velenje smo na osnovi energetskih vidikov določili naslednje cilje: varčna in učinkovita raba energije za obstoječe tehnološke procese, z ukrepi učinkovite rabe energije dosegati prihranke pri uporabi energije, investiranje v nove, energetsko varčne sisteme, vzbujanje zavesti o energetski varčnosti pri zaposlenih, ločeno merjenje porabe po uporabnikih in tehnologijah ter učinkovit nadzorni sistem.

Objavljeno: 02-12-2011