Zaključek projekta Razvoj novih tehnologij in opreme za jamsko vrtanje

V Zeleni dvorani Premogovnika Velenje je v sredo, 30. novembra 2011, potekala zaključna prireditev projekta Razvoj novih tehnologij in opreme za jamsko vrtanje, ki je trajal od aprila 2009 do septembra letos. Projekt je rezultat sodelovanja 5 partnerjev, od katerih je Premogovnik Velenje nosilno podjetje. V okviru projekta smo pridobili nepovratna sredstva sofinanciranja v višini 1 milijon 336.185 EUR. Partnerji pri projektu so bili še Rogel-Metal, Salus, HGEM ter NTF kot sodelujoča raziskovalna skupina. Realizirali smo vseh 55 načrtovanih produktnih izdelkov.

V Premogovniku Velenje smo projekt Razvoj novih tehnologij in opreme za jamsko vrtanje prijavili na javni razpis »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«, ki ga je razpisala Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 ter uspešno pridobili nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

S pomočjo projekta smo razvili tehnologijo in potrebno opremo za nove tehnologije jamskega vrtanja, saj smo opazili vedno več možnosti izboljšanja učinkovitosti jamskega vrtanja. Največja pridobitev projekta so know-how in razvita oprema, naprave ter vrtalni pribor, kar omogoča vrtanje multifunkcijskih in daljših vrtin pri podzemnem vrtanju. Razvite naprave in stroji bodo izboljšali humanizacijo dela, optimirali procese jamskega vrtanja ter dvignili nivo varnosti.
Uporaba novih tehnologij jamskega vrtanja bo možna v premogovnikih, tunelogradnji in povsod tam, kjer dela napredujejo (izdelava jamskih prog) skozi razrušena območja. Zelo uporabne bodo pri vseh podzemnih delih, kjer imajo težavne geološke, hidrogeološke in geomehanske pogoje. Tehnologije jamskega vrtanja in vrtalno opremo (vrtalni stroji, vrtalne naprave, vrtalni pribor) bomo tržili v Sloveniji, na trgih republik bivše Jugoslavije (BiH, Srbija, Črna gora, Makedonija) ter na vseh trgih, kamor Premogovnik Velenje širi svojo dejavnost (Turčija, Indija, pacifiško območje …).

Nekaj besed o Premogovniku Velenje in njegovih dosežkih je ob zaključku projekta uvodoma spregovoril predsednik Uprave Premogovnika Velenje, dr. Milan Medved: »Premogovnik Velenje je danes moderno podjetje z visoko tehnološko zasnovo. Proizvodnja premoga se odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, pri čemer upoštevamo in delujemo v skladu s tremi standardi kakovosti: certifikati za sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem ter sistem varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001 ter OHSAS 18001. Z namenom še učinkovitejšega upravljanja z energijo smo letos pristopili k pridobitvi mednarodnega certifikata za standard ISO 50001, kot prvi premogovnik ter ena prvih energetskih družb na svetu s tem še dodatno potrdili energetsko učinkovitost v podjetju.«
Novi vrtalni stroji s pripadajočimi napravami ter vrtalno opremo predstavljajo na trgu nov izdelek, ki omogoča multifunkcijsko vrtanje v različnih razmerah, ki se pri podzemnih delih velikokrat pojavljajo (voda, razrušena dela). Novi vrtalni stroji in naprave so izdelani za delo v potencialno eksplozivni atmosferi. Obstoječo tehnologijo in pripadajočo opremo ter naprave je možno nadgraditi za vrtanje globljih vrtin.

Izvajanje projekta je potekalo pod finančnim nadzorom in skrbništvom mag. Martina Štiglica iz Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije: »Omenjeni projekt je bil eden izmed najzahtevnejših med razpisi, ki trenutno potekajo v javni upravi. Premogovnik Velenje je podjetje, ki zna zelo uspešno izkoristiti evropska sredstva za lasten razvoj in je zgled vsem ostalim podjetjem in projektom, kar se tiče ažurnega vodenja.«

Za Premogovnik Velenje postaja poleg zanesljive in konkurenčne dobave domačega premoga za proizvodnjo električne energije bistvenega pomena tudi prenos našega lastnega visoko strokovnega inženirskega znanja, tehnologije in opreme izven meja naše države, zato bomo tudi  v prihodnje nadaljevali z razvojem in izdelavo rudarske opreme za domači in tuji trg, saj bomo s prodajo znanj in storitev na trgih izven osnovne dejavnosti zagotovili nadaljnjo rast celotne Skupine Premogovnik Velenje.

Objavljeno: 01-12-2011