SAŠA inkubator projektni partner INNOVATION 2020

SAŠA inkubator, regionalni podjetniški inkubator, se je pred dvema letoma vključil v program Evropskega teritorialnega sodelovanja Slovenija – Avstrija s projektom INNOVATION 2020, v katerem sodeluje kot projektni partner. Vloga SAŠA inkubatorja je, da povezano in organizirano spodbuja nastajanje in rast podjetij z visoko dodano vrednostjo.Namen sodelovanja SAŠA inkubatorja in ostalih podpornih partnerskih institucij v projektu INNOVATION 2020 je spodbujanje inovacij in tehnologij v svoji regiji ter spodbujanje trajnejšega sodelovanja med srednje velikimi in majhnimi podjetji v Avstriji in Sloveniji.
»Savinjsko-Šaleška regija ima mnogo neizkoriščenih priložnosti v novih inovativnih programih, ki bodo ustvarili nova delovna mesta na področju okoljskih tehnologij, turizma, vrhunskega oblikovanja itd., predvsem na področjih, na katerih je v tem okolju nakopičenega toliko znanja in izkušenj, kot nikjer drugje v Sloveniji,« je povedala direktorica SAŠA inkubatorja Jerneja Kemperle.
S projektom INNOVATION 2020 želijo spodbuditi razvoj novih produktov prav na teh področjih in doseči čezmejno sodelovanje med gospodarstvom in akademsko sfero ter z razvojem le-teh prodor naših podjetij na tuje trge. Uspešnost procesa raziskovalne dejavnosti je močno odvisna od ustreznega podpornega okolja, ki omogoča prenos novih tehnologij, materialov, znanj in poslovnih procesov v gospodarstvu. Takšno podporno okolje nudi v Savinjsko-Šaleški regiji SAŠA inkubator.

Zaključek projekta Innovation 2020, v katerega je vključenih 13 partnerjev in katerega vodilni partner je Pomurski tehnološki park, bo konec leta 2013. Projekt je delno financiran s strani Evropske unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Objavljeno: 01-12-2011