HTZ Velenje z inovativnim projektom zagotavlja višjo kvaliteto mleka

V obdobju med avgustom in novembrom 2011 je podjetje HTZ Velenje skupaj s Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina, Zavodom Savinja Ljubno ter Društvom za razvoj podeželja Šaleške doline (LAS) izvedlo projekt v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKRP) z naslovom Priprava izpiralnih vod za mlekovode. Z namestitvijo filtracijskih sistemov AquaVallis so enajstim kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo s pridelavo mleka, zagotovili nemoteno oskrbo z neoporečno pitno vodo.

Projekt je bil izveden na področju zahodnega dela Šaleške doline, v krajevni skupnosti Zavodnje, kjer kmetije uporabljajo samostojno vodno zajetje, ki ni zaščiteno pred mehanskimi in bakteriološkimi okužbami. Podjetje HTZ Velenje je s filtracijskim sistemom AquaVallis, ki je plod dolgoletnih razvojnih aktivnosti na področju filtracije pitne vode, odstranilo bakterije, viruse, ciste, težke kovine, klor, sledi zdravil in hormonske motilce, izboljšalo okus in vonj vode ter s tem zagotovilo dobro kvaliteto vode. Projekt za pripravo izpiralnih vod za mlekovode je bil inovativen s stališča celovitega pristopa k reševanju problematike zagotavljanja vode za čiščenje mlekovodov. Rešitve iz tega projekta bo mogoče prenesti tudi na druga območja, kjer se kmetije poslužujejo privatnih vodnih zajetij za potrebe napajanja živine in čiščenja mlekovodov.

AquaVallis je program najsodobnejših filtracijskih sistemov, ki z uporabo nanotehnologije dokazano zagotavljajo kar 99,999999 % čisto vodo. Vodo brez virusov, bakterij, težkih kovin in drugih škodljivih snovi v pitni vodi. Ta tehnologija uporabe nanomateriala spada med dosežke razvoja vesoljske agencije NASA in kasnejše aplikacije pri filtraciji vode. Uspešnost odstranjevanja najrazličnejših onesnažil vgrajenih filtracijskih modulov AquaVallis dokazujejo tudi različni certifikati in meritve (Kemijski inštitut Ljubljana, ZZV Celje, IVZ Ljubljana).

Za podrobnejše informacije o filtracijskem sistemu AquaVallis je na voljo brezplačna telefonska številka 080 81 89.

Objavljeno: 29-11-2011