Nova pridobitev PV Invest – Rastlinjaki jezero

Program Gradbeno in komunalno vzdrževanje se je družbi PV Invest pridružil v začetku leta 2010. Skupina sodelavcev, ki se je v prvem letu delovanja pod okriljem družbe PV Invest vključila v koncesijska dela urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, je sedaj dobila novo pridobitev – rastlinjak. Objekt velikosti 50 x 10 metrov je lociran v Šoštanju, na degradiranem območju, kar mu daje še poseben pomen.
Ideja o lastnem rastlinjaku je bila med zaposlenimi prisotna že nekaj časa, v letošnjem letu pa je bila realizirana s pomočjo Društva za razvoj podeželja Šaleške doline – LAS. Projekt je 85-odstotno sofinanciran iz sredstev LEADER, s katerimi LAS uresničuje cilje svoje lokalne razvojne strategije.

Investicija je vsebinsko vključena v sanacijo degradiranega območja z novo kreativno vsebino, ki je istočasno tudi tržno zanimiva. Podjetje PV Invest je z rastlinjakom dobilo novo storitveno dejavnost, s tem pa tudi možnost za kakšno novo delovno mesto. Končni namen je lastna vzgoja eno- in dvoletnic, grmovnic, drevesnic itd., kar program Gradbeno in komunalno vzdrževanje redno potrebuje pri urejanju zelenih površin, a je bil pri tem do sedaj vezan na zunanje dobavitelje.

Objekt je zasnovan sodobno in je skoraj v celoti avtomatiziran. Vsebuje avtomatsko termostatsko prezračevanje, ki deluje v odvisnosti od notranje temperature, vključno s senzorji za dež in veter. V notranjosti so potopne namakalne mize, v drugem delu pa je montirana tudi namakalna rampa z razprševanjem in dognojevanjem, ki deluje avtomatsko, z nastavitvijo časa namakanja. Rastlinjak je tudi ogrevan s štirimi toplovodnimi kaloriferji, priklopljenimi na toplovodno omrežje. Del prostorov je namenjen za aranžiranje, izvedbo delavnic in izobraževanje.

S svojimi proizvodi bo program Gradbeno in komunalno vzdrževanje konkurenčnejši pri nastopanju na trgu. V prihodnosti obstaja možnost širjenja dejavnosti na trgovanje z lastnimi sadikami. V projektu je predvideno območje treh zemljiških parcel, kar v prihodnosti omogoča postavitev še kakšnega tovrstnega objekta, ki bo zasnovan glede na potrebe in odziv trga.

Odprtje Rastlinjakov jezero je potekalo v sredo, 23. novembra 2011. Srečko Gračner, predstavnik podjetja PV Invest, je ob slovesnosti poudaril: »Na tem mestu se zahvaljujem članom projektne skupine, izvajalcem, še posebej pa Društvu za razvoj podeželja Šaleške doline – LAS za korektno sodelovanje, ki je omogočilo postavitev tega objekta v okviru postavljenih rokov. Našim vrtnarjem želim obilo zadovoljstva pri delu v tem objektu, predvsem pa še veliko idej, kako dane možnosti vsebinsko še bolj izkoristiti.«

Rastlinjak bodo nadgrajevali tako v funkcionalnem, infrastrukturnem kot površinskem smislu. Ob tem, da bodo v njem skrbeli za vzgojo sadik, ki bodo krasile urbane in zasebne površine, bodo s posebej prilagojenimi vsebinami področje hortikulture poskušali približati tudi mlajšim generacijam.

Objavljeno: 28-11-2011