Premogovnik Velenje predstavil svoje razvojne dosežke

Premogovnik Velenje je v sredo, 23. novembra 2011, v sejni dvorani Mestne občine Velenje predstavil vrhunske razvojne dosežke in rezultate, ki so bili predstavljeni tudi na IV. mednarodnem kongresu rudarstva Balkanmine, ki je oktobra potekal v Ljubljani.

Naše podjetje že nekaj desetletij posveča veliko pozornost modernizaciji in uvajanju najnovejših tehnologij pri pridobivanju premoga, ki bi olajšale fizični napor in rudarjem zagotavljale kar največjo varnost pri delu. Pomemben mejnik na tem področju je bil dosežen leta 1987, ko smo s klasičnih odkopov dokončno prešli na mehanizirane odkope. K temu je bistveno pripomoglo lastno znanje in sistematično iskanje najprimernejše in varne metode za odkopavanje debelih slojev premoga. Danes je v strokovni literaturi poznana kot Velenjska odkopna metoda in je ime Premogovnika Velenje ponesla izven meja naše države, leta 2007 pa smo zanjo prejeli tudi priznanje Inženirske zbornice Slovenije za inovativnost.

V do zadnjega kotička nabito polni dvorani mestne hiše je zbrane uvodoma pozdravil direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. »Premogovnik Velenje kot tehnološko visoko razvito podjetje tudi med strateškimi cilji opredeljuje modernizacijo proizvodnje premoga, ki bi prispevala k boljšim in varnejšim delovnim razmeram ter večji ekonomski in ekološki sprejemljivosti, tudi zaradi prilagajanja okoljskim zahtevam, ki jim je Slovenija podvržena v okviru Evropske skupnosti in zahtevajo nov in celovit strateški razmislek na področju energetike – z vidika proizvodnje in z vidika porabe energije. Prav zaradi tega se proizvodnja odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, pri čemer upoštevamo in delujemo v skladu s tremi standardi kakovosti: certifikati za sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem ter sistem varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001 ter OHSAS 18001. Z namenom še učinkovitejšega upravljanja z energijo smo letos pristopili k pridobitvi mednarodnega certifikata za standard ISO 50001 in kot prvi premogovnik ter ena prvih energetskih družb na svetu s tem še dodatno potrdili energetsko učinkovitost v podjetju.«

Z uporabo najsodobnejše tehnologije dosegamo izjemne proizvodne rezultate, ki so primerljivi z dosežki podzemnih premogovnikov v Evropi in po svetu. V lanskem letu smo v primerjavi s preteklimi leti presegli vse dosedanje parametre proizvodnje. Te odlične rezultate lahko dosegamo z vrhunsko elektro-strojno opremo, ki je dosežek večletnega razvoja in plod domačega inženirskega znanja. Tudi mednarodni strokovnjaki, ki so v začetku leta 2011 opravili revizijo zalog premoga, so bili navdušeni nad organiziranostjo in strokovnostjo inženirjev Premogovnika Velenje, nad tehnologijo in opremo v jami, ki so jo projektirali naši strokovnjaki, saj je – tudi po njihovem mnenju – na najvišjem nivoju tudi v svetovnem merilu. V svojem poročilu so navedli, da »Premogovnik Velenje predstavlja referenčno točko v premogovništvu Zahodne Evrope«, kar je za našo družbo vsekakor veliko priznanje. Končno mnenje IMC – Montan Consulting GmbH iz Nemčije tudi potrjuje, da so izračunane zaloge premoga in napovedana kurilna vrednost ustrezne ter napovedana stroškovna cena premoga 2,25 EUR/GJ dosegljiva.

»Za Premogovnik Velenje postaja poleg zanesljive in konkurenčne dobave domačega premoga za proizvodnjo električne energije bistvenega pomena tudi prenos našega lastnega visoko strokovnega inženirskega znanja, tehnologije oz. t. i. know-howa izven meja naše države,« je dr. Milan Medved podkrepil pomen mednarodnega sodelovanja. »Tako je naše podjetje prisotno že na več svetovnih lokacijah: v azijsko-pacifiškem območju, predvsem v Indiji, v Avstraliji, Novi Zelandiji, Vietnamu, Turčiji, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori. To so po vseh kazalnikih in napovedih regije, ki intenzivno vlagajo – ali bodo v naslednjih letih – v posodabljanje podzemnega pridobivanja premoga, saj si bodo s tem zagotovile varno in zanesljivo preskrbo z domačim energentom. V letošnjem letu smo skupaj s tujimi partnerji v Singapurju ustanovili podjetje Fairwood PV, pri čemer bo Premogovnik Velenje zagotavljal strokovna znanja in tehnologijo pri posodobitvi rudnikov v teh državah. To bo tudi dobra priložnost za nadaljnji razvoj in internacionalizacijo Velenjske odkopne metode, ki s tem že postaja slovenski izvozni artikel.«

Ko smo se odločali, katere projekte Premogovnika Velenje predstaviti širši javnosti, je bila naloga izjemno težka, saj je vse odlične dosežke, na katere smo v našem podjetju upravičeno ponosni, v dveh urah nemogoče predstaviti. Zaradi tega smo pripravili ožji nabor tem, ostale aktivnosti bomo predstavili na kateri od prihodnjih predstavitev.

Trajnostni vidik Velenjske odkopne metode je predstavil vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Premogovnika Ivan Pohorec. Varnostno-tehnološki informacijski sistem je predstavil vodja oddelka tehnološke priprave elektronaprav Anton Kotnik. O alarmiranju izrivov in izbruhov jamskih plinov je spregovoril vodja razvojnih projektov Vinko Kotnik. Informacijski sistem Maximo za podporo vzdrževanju je predstavil vodja področja Vzdrževanje Pavel Skornšek. Nov izvozni jašek NOP II, za katerega v Premogovniku Velenje radi rečemo, da je izziv naše generacije, je predstavil vodja projekta izdelave jaška Dušan Čižmek. Samostojni projektant Sergej Jamnikar je razložil sorpcijske lastnosti velenjskega lignita. O razplinjevanju sloja in izrabi premogovnih plinov je spregovoril vodja projekta Čiste premogovne tehnologije dr. Simon Zavšek. Razvoj novih tehnologij in opreme za jamsko vrtanje ter Odpiranje, razvoj in izkoriščanje premoga v nahajališču Mariovo v Makedoniji je predstavil vodja Tehničnih služb Premogovnika Velenje, mag. Bojan Lajlar. Razvojni center energija je predstavila dr. Marta Svetina Veder, direktorica centra. O aktivnostih pri spremljanju stanja šaleških jezer in deponije premoga je spregovoril Aleš Lamot, jamomerec raziskovalec v hčerinskem podjetju PV Invest. Mednarodne projekte in sodelovanje na tujih trgih je predstavil pomočnik direktorja Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob.

Premogovnik Velenje je v svojo strategijo zapisal trajnostni vidik delovanja in ga tudi uresničuje. Ob ekonomski uspešnosti se spoštujejo vsi okoljski normativi ter zagotavljajo kvalitetna delovna mesta in kakovostno bivalno okolje. Delovanje v dveh smereh, optimalni proizvodnji premoga in ustvarjanju prihodkov na drugih trgih, bomo v Skupini Premogovnik Velenje zavezani tudi v naslednjih desetletjih. Ob tej priložnosti smo v Premogovniku Velenje izdali posebno številko internega glasila Rudar, v kateri smo zbrali na javni predstavitvi predstavljene razvojne dosežke.

Objavljeno: 24-11-2011