V Premogovniku Velenje preko mednarodnega projekta LOWCARB zmanjšujemo porabo energije in količine emisij toplogrednih plinov

V Premogovniku Velenje je med 16. in 18. novembrom potekala verifikacija in delo pri mednarodnem razvojnem projektu LOWCARB. Projekt, katerega cilj je zmanjšanje porabe energije in količine emisij toplogrednih plinov, se je pričel lani julija in bo trajal tri leta. Tokrat poteka že tretja verifikacija, kjer partnerji iz Velike Britanije, Španije, Poljske in Slovenije preverjajo stanje na projektu, v katerem Premogovnik Velenje izvaja predvsem optimizacijo zračenja in črpanja vod ter zajem metana iz jamskega zraka.

Člane delovne skupine je nagovoril mag. Bojan Lajlar, vodja tehničnih služb v Premogovniku Velenje, ki je poudaril pomen dolgoletne tradicije Premogovnika na področju razvojnega in raziskovalnega dela. Izpostavil je nekaj pomembnejših razvojnih projektov, med njimi projekt postavitve novega izvoznega jaška NOP 2. »Prepričan sem, da nam bodo številni razvojni rezultati, ki jih bomo dobili s projektom Lowcarb, koristili tudi pri našem nadaljnjem delu,« je še dejal mag. Lajlar.

Premogovnik Velenje sodeluje pri aktivnostih, kjer izvajamo optimizacijo zračenja s preučitvijo inteligentnih sistemov prezračevanja ter kontrole; izboljšujemo tudi proces projektiranja zračenja v jami, kjer bomo ob nadgradnji procesa izboljšali programsko opremo. Sodelujemo pri proučevanju tehnologij zajema metana iz izrabljenega jamskega zraka na ventilatorju in pri razvoju opreme za procese črpanja jamskih vod.

Vrednost celotnega projekta LOWCARB je 4 mio EUR; delež sofinanciranja je 2,4 mio EUR. Od tega bo Premogovnik Velenje za izvajanje razvojnih aktivnosti prejel okoli 150.000 EUR sredstev.
Partnerji na projektu so: koordinator University of Exeter (UK), Asociación para la Investigación y el Desarrollo Industrial de los Recursos Naturales (ES), Główny Instytut Górnictwa (PL), Hulleras Del Norte S.A. (ES), Kompania Węglowa S.A (PL), Mines Rescue Service Ltd (UK), University of Nottingham (UK), University of Oviedo (ES), Premogovnik Velenje (SI).
V sklopu projekta je Premogovnik Velenje sodeloval pri izračunu ogljičnega in ekološkega odtisa (CF in EF) procesa pridobivanja premoga. CF in EF je bil izračunan tudi za druge premogovnike EU. Sodelovali smo pri dajanju podatkov za potrebe preučitve tehnologij uporabe metana iz ventilacijskega zraka (VAM) in za izdelavo EU registra različnih CH4 emisij. Preučujemo tudi porabo električne in toplotne energije po procesih.

Večino aktivnosti smo opravili na področju zračenja, kjer smo začeli nadgradnjo v Premogovniku Velenje razvitega programa za načrtovanje zračenja, za kar smo morali najprej ponovno proučiti in preveriti delovanje programa. Za projekt smo nabavili opremo in material, in sicer merilnike hitrosti zraka, merilnike koncentracije ogljikovega dioksida2 in merilnike koncentracije metana, prenosni multifunkcijski merilnik in prenosni merilnik plinov. Trenutno dokončujemo postavljanje mreže merilnikov, opravili pa smo tudi več meritev in analiz različnih zračilnih parametrov.
V okviru delovnega srečanja so partnerji projektne skupine obiskali Muzej premogovništva Slovenije v Velenju, nekateri pa tudi jamo Premogovnika Velenje ter nekatere zunanje objekte. Navdušeni so bili nad visoko razvito in moderno opremo ter tehnologijo Premogovnika Velenje. Koordinator projekta in partnerji so pohvalili naše delo, veseli pa nas tudi informacija, da imajo enako mnenje glede Premogovnika Velenje tudi v Bruslju.

Objavljeno: 22-11-2011