Verifikacija učnih mest

Skladno z zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju mora podjetje, ki izvaja praktično usposabljanje z delom za dijake v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja ter za študente v programih višjega strokovnega izobraževanja, za to opraviti ustrezno verifikacijo.
V Premogovniku Velenje smo v preteklem obdobju za izvajanje praktičnega usposabljanja v delovnem procesu že pridobili potrdilo o verifikaciji, ker pa je prišlo do preoblikovanja poklicnih standardov za posamezne poklice, smo se odločili, da jo pridobimo tudi za te prenovljene poklice.
Za pregled učnih mest ter ustreznost materialnih in kadrovskih pogojev je pristojna Gospodarska zbornica Slovenije.
V petek, 21. 10. 2011, je komisija GZS opravila pregled učnih mest in pridobili smo verifikacijo za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake v programih rudarstva, strojništva, elektrotehnike in mehatronike.
Za programe višjega strokovnega izobraževanja smo verifikacijo opravili letu 2009.

Objavljeno: 24-10-2011