Drugi rojstni dan PV centra starejših Zimzelen

V PV Centru starejših Zimzelen v Topolšici so včeraj praznovali 2. rojstni dan. Praznovali  so  stanovalci in zaposleni. Druženje je potekalo  ob igranju različnih družabnih iger, petju in plesu ob spremljavi harmonik, klepetanju, pogostili pa so se s pečenim kostanjem in sokom.

Dve leti delovanja je za center sorazmerno malo, a ocenjujejo, da so v tem času dosegli veliko. Center je postal prepoznaven in cenjen v strokovnih krogih, v lokalni skupnosti, pozitivno njegovo ponudbo in opravljanje storitev ocenjujejo tudi stanovalci in njihovi svojci. Letos beležijo 95-odstotno zasedenost zmogljivosti, v domu imajo 150 postelj, pet odstotkov prostih postelj pa namenjajo za začasne nastanitve starejših za čas dopustov svojcev, rehabilitacij in podobno. Ta storitev je zelo dobrodošla in dobro uporabljena.

Direktorica PV Zimzelen Andreja Štefan Bukovič ima zastavljeno vizijo, s katero želi skupaj z zaposlenimi ustvarjati zaupanje uporabnikov njihovih storitev ter te opravljati čim kvalitetnejše. Zato so se v PV Zimzelen že v drugem letu delovanja odločili za začetek projekta kakovosti za institucionalne zavode E-Qalin. »V skoraj dveh letih smo prepletli niti med sabo, spletli sodelovanje z lokalno skupnostjo in to je temelj, na katerem bomo gradili projekt kakovosti. Ta pomeni, da bomo naše storitve opravljali odlično, dosegli takšno stopnjo zaupanja pri stanovalcih in svojcih ter tudi v širšem okolju, da se bodo počutili varne, se obračali na nas, ko nas bodo potrebovali. To je naša vizija,« poudarja direktorica.
Poleg tega so se usmerili v razvijanje socialnih programov za stanovalce, svoje storitve pa želijo obogatiti tudi s pridobitvijo koncesije za izvajanje pomoči na domu.

Objavljeno: 21-10-2011