Letošnji rekordni dnevni odkop premoga v Premogovniku Velenje

V sredo, 12. oktobra 2011, je bil v Premogovniku Velenje, na odkopih in deloviščih Priprav, dosežen največji letošnji dnevni odkop premoga v višini 27 426 ton. Pohvale gredo vsem rudarjem, ki se vsak dan znova trudijo za čim večjo proizvodnjo.

Povprečni letošnji dnevni odkop premoga v Premogovniku Velenje znaša 16 952 ton. Povprečni dnevni odkop v oktobru pa je kar 24 418 ton.

Osnovni cilj velenjskih rudarjev je doseči načrtovano letno proizvodnjo, ki znaša 4 milijone 58.857 ton oziroma 42.618 TJ energije. Za zdaj so tudi s povprečno kurilno vrednostjo letošnje proizvodnje okoli deset odstotkov nad planom.

Zaposlene V Premogovniku Velenje čaka zahteven zaključek leta, tako z vidika proizvodnje, logistike, montaž in demontaž kot tudi z vidika priprav in izdelav novih objektov, kjer intenzivno pripravljajo nova odkopna polja. Trenutno je v funkciji devet pripravskih delovišč, ki izdelujejo jamske prostore skladno s predvideno dinamiko. Do konca leta bodo izdelali še nekaj manj kot 2,5 kilometra novih jamskih prog. Za doseganje omenjenih ciljev morajo vsi zaposleni dati svoj maksimalni prispevek.

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob tem dejal: »Za doseženi rezultat velja pohvala vsem, ki delajo na odkopnih deloviščih kakor tudi vsem tistim, ki skrbijo za to, da se vsi podporni procesi, ki skrbijo za delovanje odkopov, odvijajo nemoteno.« Odličnih rezultatov odkopavanja pa ne bi bilo brez vrhunske elektro-strojne opreme, ki je rezultat večletnega razvoja in plod domačega inženirskega znanja.

Objavljeno: 14-10-2011