Ob mesecu požarne varnosti taktična vaja v Premogovniku Velenje

V oktobru, mesecu požarne varnosti, so v Premogovniku Velenje tudi letos izvedli taktično vajo na osnovi plana simulacij izrednih razmer, letnega plana dela Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje (PIGD) in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje s poklicnim jedrom. Vaja je potekala v sredo, 12. oktobra 2011. Njena predpostavka je bil požar zaradi vžiga odpadnega olja v skladišču z odpadnim oljem in gradbenim materialom na objektu novega jaška NOP II na območju Novih Prelog v Velenju.
Namen vaje je bilo preveriti delovanje gasilskih enot Premogovnika Velenje in PGD Velenje ob nastanku požara, usposobiti vodjo intervencije za poveljevanje in vodenje v intervencijah pri gašenju požara, spoznavanje opreme obeh gasilskih enot in objektov na območju jaška NOP II z okolico, preizkus hidrantnega omrežja v okolici objekta ter preverjanje ukrepanja varnostnikov HTZ Velenje v primeru izrednih razmer.
Zadovoljstvo ob uspešno izvedeni vaji je izrazil tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved: »Premogovnik Velenje ima poleg dobro izurjene jamske reševalne čete, ki skrbi za varnost zaposlenih v primeru neljubih dogodkov v podzemnih prostorih rudnika, tudi dobro izurjeno gasilsko moštvo, kar je za varnost in uspešno delovanje podjetja nujno potrebno.« Dodal je še, da Premogovnik Velenje potrebuje kvalitetno in dobro opremljeno gasilsko enoto, ki v primeru potrebe zna in zmore posredovati, zato se člani PIGD PV redno izobražujejo na gasilskih tečajih in usposabljanjih.

Vodja intervencije pri PIGD Premogovnika Velenje Robi Rotovnik je povedal, da je v vaji sodelovalo 12 članov PIGD in 7 članov PGD Velenje. Korenine premogovniškega gasilstva segajo v leto 1932, ko je bilo ustanovljeno Gasilsko društvo Rudnika Velenje, ki se je leta 1948 preimenovalo v Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. Pod tem imenom še vedno deluje v okviru Gasilske zveze Velenje kot njeno edino industrijsko gasilsko društvo. Sedaj je vanj vključenih 45 članov, njihova oprema je sodobna, delovanje pa je podrejeno predvsem potrebam podjetja. Pomemben del svojega delovanja posvečajo preventivi s pregledi objektov podjetij Skupine Premogovnik Velenje. V sodelovanju s Službo varstva pri delu Premogovnika Velenje vsako leto organizirajo taktične vaje na objektih podjetij Skupine Premogovnik. Nekatere vaje izvajajo sami, sicer pa k sodelovanju povabijo sosednja društva, ki se tako spoznavajo z objekti na področju Premogovnika Velenje.
V PIGD PV delujeta tudi dve tekmovalni desetini, ki se redno udeležujeta tekmovanj v okviru Gasilske zveze Slovenije ter tekmovanj in prijateljskih srečanj z drugimi industrijskimi društvi v Sloveniji.

Ker je taktična vaja potekala v času, ko je na območju Novih Prelog povečan promet, so z njo preverili tudi sodelovanje voznikov ob nastanku izrednih razmer. Rotovnik je ob tem poudaril, da so se vozniki dobro odzvali in da tudi sicer izkušnje kažejo, da vozniki na splošno dajejo prednost intervencijskim vozilom.

Objavljeno: 13-10-2011