Ob mesecu požarne varnosti taktična vaja v Premogovniku Velenje

V oktobru, mesecu požarne varnosti, bodo v Premogovniku Velenje tudi letos izvedli taktično vajo na osnovi plana simulacij izrednih razmer, letnega plana dela Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje (PIGD) in Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje s poklicnim jedrom.
Vaja bo potekala v sredo, 12. oktobra 2011. Njena predpostavka je požar zaradi vžiga odpadnega olja v skladišču z odpadnim oljem in gradbenim materialom na objektu novega jaška NOP II na območju Novih Prelog v Velenju.
Namen vaje je preveriti delovanje gasilskih enot Premogovnika Velenje in PGD Velenje ob nastanku požara, usposobiti vodjo intervencije za poveljevanje in vodenje v intervencijah pri gašenju požara, spoznavanje opreme obeh gasilskih enot in objektov na območju jaška NOP II z okolico, preizkus hidrantnega omrežja v okolici objekta ter preverjanje ukrepanja varnostnikov HTZ Velenje v primeru izrednih razmer.

Objavljeno: 10-10-2011