PV Invest obnovil vrt Vile Mayer v Šoštanju

Hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje PV Invest je z odprtjem PV Centra starejših Zimzelen v Topolšici pred dvema letoma, ustanovitvijo Centra športne medicine v preteklem letu ter obnovo hotela na Golteh dokazalo, da mu ni vseeno za okolje, v katerem živi in deluje. Eden izmed zadnjih uspešno izvedenih projektov je projekt ureditve vrta Vile Mayer v Šoštanju.

Pred devetimi leti je Premogovnik Velenje Vilo Mayer, ki še danes velja za eno izmed najlepših objektov v Občini Šoštanj, predal v upravljanje tamkajšnji občini. Ob 100. obletnici dodelitve mestnih pravic so se odločili, da uredijo in polepšajo vrt v okolici vile. Projekt ureditve vrta so zaupali družbi PV Invest, ki je že v preteklosti v veliki meri prispevala k izboljšanju kvalitete življenja tamkajšnjih občanov. Z odprtjem Centra starejših Zimzelen v Topolšici so zagotovili kvalitetna delovna mesta, s sanacijo plazov, ki so nastali ob različnih ujmah, pa so dokazali, da so družbeno odgovorno podjetje. Z nadzorom in obvladovanjem dogajanja v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje nastajajo projekti, ki dajejo nove priložnosti za razvoj celotne občine. Uredili so kar nekaj novih pohodnih in kolesarskih poti, namestili klopi in tako ta del zemljišča močno približali prebivalcem mesta Šoštanj.

Z ureditvijo in zasaditvijo zemljišča je PV Invest poskrbel za prvinsko podobo vrta Vile Mayer, ki bo, tako kot v preteklosti, namenjen druženju in različnim prireditvam. Lepo urejena okolica tako še polepša videz že pred časom obnovljene vile. S svojimi deli še niso v celoti zaključili, saj bodo poskrbeli tudi za letno vzdrževanje zelenih površin. Direktor PV Investa mag. Drago Potočnik je izrazil zadovoljstvo nad lepo urejenim vrtom in poudaril, da ga moramo vsi skupaj ohranjati in nadgrajevati, da bo v ponos mestu Šoštanj. »Povezava med Premogovnikom Velenje in Občino Šoštanj je zelo trdna, kar se kaže v kar nekaj odmevnih projektih, ki smo jih v preteklih letih zastavili skupaj. Prihajajo novi izzivi in nove priložnosti. Trudili se bomo, da bo vez med obema subjektoma močna in plodna tudi v prihodnosti,« je dejal Potočnik. Župan Občine Šoštanj Darko Menih je v spomin in zahvalo družbi PV Invest za pomoč pri obnovi vrta Vile Mayer na prireditvi, ki je potekala 28. septembra, odkril talno ploščo.

Na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku, ki je potekala 30. septembra v Kulturnem domu v Šoštanju, pa je družba PV Invest prejela plaketo Občine Šoštanj. V obrazložitvi so predlagatelji zapisali naslednjo utemeljitev: »Plaketa Občine Šoštanj se podeli družbi PV Invest zaradi številnih uspešno izvedenih projektov, ki bogatijo Občino Šoštanj, odpiranja novih delovnih mest in priložnosti za nadaljnji razvoj ter sodelovanje pri sanaciji številnih plazov, s čimer so izdatno pripomogli k izboljšanju kvalitete življenja občanov«.

Objavljeno: 04-10-2011