RGP za Slovenske železnice uspešno sanira predore

Hčerinska družba Premogovnika Velenje RGP že od leta 2009 uspešno izvaja dela na področju sanacije predorov in prepustov Slovenskih železnic. Posamezni tehnološki postopki so bili v Sloveniji izvedeni prvič, še posebej tehnološki postopek nanosa hidroizolacij.

Bogate izkušnje družbe RGP na področju izgradnje vseh vrst podzemnih objektov v zahtevnih geomehanskih pogojih in velikih globinah so pripomogle k uspešni izvedbi sanacije železniških predorov na relaciji Ljubljana-Sežana. Predori so v uporabi že vse od leta 1857, zato je zaradi dotrajanosti bilo potrebno opraviti številna dela: sanacijo predorskega oboka, pranje in klesanje predorske obloge, fugiranje odprtin med kamnitimi boki, injektiranje za kamnito oblogo in hidroizolacijo predorske obloge. RGP je pridobil tudi posel pri sanaciji številnih prepustov na odseku Divača¬-Koper. V letošnjem letu so tako sanirali že več kot 15 prepustov.

Eden izmed ciljev družbe RGP je postati vodilno podjetje na slovenskem trgu pri sanacijah železniških predorov in prepustov v naslednjih letih. Prav tako želijo pri sanacijskih delih pridobiti nova spoznanja na področju tehnologije materialov in tehnoloških postopkov ter tako še nadgraditi že tako bogate izkušnje.

Objavljeno: 29-09-2011