Uvajanje modela kakovosti E-Qalin v PV Centru starejših Zimzelen v Topolšici

Storitve želijo opravljati kakovostno in razvijati zaupanje

V PV Centru starejših Zimzelen v Topolšici so v četrtek, 22. Septembra 2011, pripravili dve svečanosti ob začetku uvajanja modela kakovosti za socialno-varstvene ustanove E-Qalin. Prva je bila namenjena zaposlenim centra in gostom, druga pa stanovalcem in njihovim svojcem.

Na prireditvah sta direktorica centra Andreja Štefan Bukovič in vodja kakovosti Diana Janežič predstavili model kakovosti in njegove koristi za zaposlene in uporabnike storitev. Kulturni program so izvedli člani pevskega zbora Zimzelen in otroci Podružnične osnovne šole Topolšica, ob obeh prireditvah pa so razstavili tudi izdelke, ki so jih ustvarili stanovalci v sodelovanju z zaposlenimi.
Osnovna ideja modela je kakovost, tako izvajanja storitev in programov zaposlenih kot življenja stanovalcev, vodenja ustanove, sodelovanja z okoljem, doseganja zadovoljstva zaposlenih, stanovalcev in svojcev. Pot do kakovosti pa je vzajemno sodelovanje med vsemi uporabniki – zaposlenimi, vodstvom, stanovalci, svojci, lokalno skupnostjo, poslovnimi partnerji … Učinki modela kakovosti bodo boljša kakovost storitev za uporabnike, večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih ter pomoč vodstvu in zaposlenim v centru pri zagotavljanju in izpopolnjevanju kakovostnih storitev.
Direktorica PV Zimzelen Andreja Štefan Bukovič je poudarila, da je prav, da se je model kakovosti začel uveljavljati tudi na področju socialnega varstva – na tem zelo pomembnem področju dela s človeškimi viri, kjer je treba postaviti in dosegati standarde ter razvijati kulturo odnosov.
V nagovoru zaposlenim je dejala, da se je, odkar je center odprt, zgodilo zelo veliko. »V skoraj dveh letih smo prepletli niti med sabo, spletli sodelovanje z lokalno skupnostjo in to je temelj, na katerem bomo gradili projekt kakovosti. Ta pomeni, da bomo naše storitve opravljali odlično, dosegli takšno stopnjo zaupanja pri stanovalcih in svojcih ter tudi v širšem okolju, da se bodo počutili varne, se obračali na nas, ko nas bodo potrebovali. To je naša vizija. Danes smo že tako zrel kolektiv, da smo se pripravljeni spoprijeti z izzivom, ki ga pred nas postavlja model kakovosti E-Qalin,« je dejala Andreja Štefan Bukovič.
V imenu Občine Šoštanj se je prireditve udeležil podžupan za družbene dejavnosti Vojko Krneža in med drugim dejal: »Po manj kot dveh letih delovanja že lahko govorimo o kakovosti delovanja PV Centra starejših Zimzelen. Postavili pa ste si še višje cilje in standarde. Lokalna skupnost zelo ceni vaše delo in odprt odnos do kraja. V Občini Šoštanj takšno sodelovanje spremljamo in podpiramo, saj smo v vašem strokovnem timu našli prave sogovornike za skupno delo.«

Objavljeno: 23-09-2011