Uspešna predstavitev Premogovnika Velenje na svetovnem rudarskem kongresu v Istanbulu

Med 11. in 16. septembrom 2011 je v Istanbulu potekal svetovni rudarski kongres, v okviru katerega se je odvijal tudi sejem rudarstva. Eno največjih tovrstnih srečanj je pomenilo poslovno priložnost za številna svetovna podjetja in strokovnjake s področja rudarstva. Na konferenci so sodelovali tudi predstavniki Skupine Premogovnik Velenje.

Premogovnik Velenje se je na konferenci predstavil s člankom z naslovom »Sustainable development of Velenje Mining method and safety & technology information system«, ki je vzbudil veliko zanimanja predvsem za Velenjsko odkopno metodo (VOM). VOM je v svetovnem merilu poznana kot ena najproduktivnejših za odkopavanje v debelih slojih premoga in okolju najbolj prijaznih. Stopnja tehnološke razvitosti Premogovnika Velenje je na najvišji evropski in svetovni ravni, zaradi česar obstajajo realne možnosti za prenos Velenjske odkopne metode v razmere drugih rudnikov. Na konferenci so predstavili tudi delovanje podjetja, značilnosti ležišča premoga, razvoj hidravličnega podporja, prehod na koncept dveh in daljših odkopov, razvoj pripravskih delovišč, varnostno-tehnološki informacijski sistem (VTIS), avtomatizacijo glavnega transporta premoga ter družbeno odgovornost podjetja.
Na konferenci so se poleg Premogovnika Velenje predstavili še premogovniki iz drugih držav. Za Premogovnik Velenje najbolj zanimive so bile predstavitve iz Turčije in Indije, saj imata omenjeni državi velike načrte in ambicije pri širitvi premogovniške dejavnosti na svojem področju ter izkazujeta zanimanje za medsebojno sodelovanje pri modernizaciji in mehanizaciji njihovih rudnikov, kar seveda za Premogovnik pomeni nove priložnosti za prenos lastnega znanja, tehnologije in opreme na tuje trge.

»Udeležba na konferenci je bila za Premogovnik Velenje uspešna, saj smo s svojo predstavitvijo vzbudili pozornost drugih strokovnjakov s področja rudarstva ter navezali nove poslovne stike,« je povedal direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. Sodelovanje na tako veliki konferenci pa je bila tudi dobra priprava pred organizacijo 4. kongresa rudarstva Balkanmine, ki bo potekal v Ljubljani med 18. in 20. oktobrom 2011 in katerega glavni organizator je prav Premogovnik Velenje.

Objavljeno: 22-09-2011