Razpis za kadrovsko štipendijo

Premogovnik Velenje, d. d.  za šolsko leto 2011 / 2012  razpisuje kadrovsko štipendijo za poklic diplomirani inženir računalništva in informacijskih tehnologij (un). Kandidati za razpisano štipendijo naj pošljejo ali prinesejo prijavo najkasneje do 30. septembra 2011 na naslov:

PREMOGOVNIK VELENJE, d. d.
Izobraževalni center Skupine PV
Partizanska cesta 78
3320 VELENJE

K prijavi je potrebno priložiti:
• prošnjo za štipendijo,
• potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
• fotokopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma potrdilo o opravljenih izpitih,
• kratek življenjepis z opisom zunajšolskih dejavnosti.

Kandidate bomo o izboru obvestili do 15. oktobra 2011.

Objavljeno: 21-09-2011