HTZ Velenje uspešno zaključil nadzidavo proizvodne hale v BSH Hišni aparati

V sredo, 14. septembra 2011, je v poslovnih prostorih podjetja BSH Hišni aparati v Nazarjah potekalo slavnostno odprtje novih prostorov. Podjetje HTZ Velenje, sicer del Skupine Premogovnik Velenje, je 24. avgusta s tehničnim pregledom uspešno zaključilo dela za izgradnjo nadzidave hale PM – BSH v Nazarjah.

Pogodba, ki so jo sklenili 19. aprila letos, v višini 1.250.000 EUR, je zajela gradbena, obrtna in instalacijska dela vključno z zunanjo ureditvijo in vsemi komunalnimi priključki. Pridobljeni posel izgradnje nadzidave nad proizvodno halo v Nazarjah je eden pomembnejših poslov, ki jih je podjetje HTZ Velenje pridobilo v zadnjem času in predstavlja četrtino načrtovane letne eksterne realizacije programa ESTO (elektro strojne storitve). Poleg tega je podjetje HTZ Velenje v tem poslu nastopilo kot vodilno podjetje, kar je predstavljalo še dodaten izziv.

»Veseli nas, da so vodilni v BSH opazili in pohvalili kvalitetno delo in strokovno izvedbo s strani HTZ Velenje, saj smo s tem še pridobili na zaupanju, so pa za naše podjetje to tudi dobre reference. Upam, da se bo to sodelovanje, glede na to da imajo v načrtu še določeno izgradnjo infrastrukture, še nadaljevalo. Prepričan sem, da bomo tudi pri naslednjih projektih prav tako uspešni,« je po slavnostnem odprtju novih prostorov dejal direktor HTZ Velenje Dejan Radovanović.

V programu ESTO, kjer uspešno uresničujejo zastavljene cilje, so vsa dela opravili zelo kvalitetno, strokovno in v skladu s terminskim planom. V letošnjem letu uspešno izvajajo gradbene posle z obrtniškimi in instalacijskimi deli ter s tem dopolnjujejo znanje, izkušnje in reference. »Vsi uspešno zaključeni posli nam prinašajo nove reference in posledično večjo prepoznavnost na trgu,« je dejal Stane Blagotinšek, vodja programa ESTO. »Za pridobitev novih poslov so v zadnjem času poleg najugodnejše cene pomembni predvsem dobra tehnična usposobljenost kadrov, reference v zadnjem obdobju in finančna stabilnost podjetja.« In to so tudi ključne konkurenčne prednosti podjetja HTZ Velenje. Program ESTO – elektro strojne storitve na trgu sicer opravlja naslednje storitve: elektro in strojno vzdrževanje tehnoloških naprav in objektov; montažo in vzdrževanje srednjenapetostnih naprav in objektov – stikališča, TP; elektro instalacije v gradbeništvu – energetski razvodi in razsvetljava; montažo in vzdrževanje avtomatskih dvoriščnih vrat, zapornic in ograj; montažo in vzdrževanje videonadzornih in alarmnih sistemov, kontrole pristopa in registracije delovnega časa; kontrolne meritve elektroistalacij; strojne instalacije v gradbeništvu in elektro in strojno projektiranje ter inženiring celotnih projektov.

Andreas Liebl, direktor področja Tehnika v BSH Hišni aparati je povedal, da je to investicija v človeški kapital ter se iskreno zahvalil vsem, ki so delali na tem projektu, še posebej zunanjim izvajalcem. 

»V primerjavi z drugimi gradbenim deli in posegi, ki smo jih imeli v preteklosti v zadnjih nekaj letih, moram povedati, da je bil servis s strani podjetja HTZ Velenje primerljiv z vsemi ostalimi, kljub temu da sami niste gradbinci, ampak ste dobro koordinirali z vašimi podizvajalci. Rad bi poudaril, da smo v BSH Nazarje izredno zadovoljni, da se je ta investicija oziroma gradnja zaključila v roku in v zadanih okvirih investicije. HTZ Velenje je potencialni kandidat tudi za pridobivanje naslednjih gradbenih ter tudi strojnih in elektro projektov v našem podjetju,« je pojasnil Matija Petrin, direktor proizvodnje in tehničnih služb.

Tudi v prihodnje bo podjetje HTZ Velenje pri vseh programih usmerjalo vse napore v aktivnosti, ki bodo posledično pripeljale do podobnih projektov in da bo le-teh čim več. Skupina Premogovnik Velenje ponovno dokazuje, da so aktivnosti za povečanje prihodkov izven osnovne dejavnosti ob skrbi za nova kvalitetna delovna mesta dobro zastavljene.

Objavljeno: 15-09-2011