Redno letno preverjanje jamskih reševalcev Premogovnika Velenje

V soboto, 10. septembra 2011, je na stadionu ob Velenjskem jezeru potekalo redno letno fizično in spretnostno testiranje jamskih reševalcev, katerega se je udeležilo 105 udeležencev. Program je potekal v dveh delih. Prvi del, v katerem so preverjali fizično zmogljivost, je potekal na stadionu ob jezeru, drugi del, v obliki tekmovanja v različnih spretnostnih aktivnostih, pa na manjšem igrišču z umetno travo.

Na fizičnem testiranju so reševalci opravili preizkuse v naslednjih disciplinah: 12-minutni tek (Cooperjev test), met krogle, met diska, skok v daljino z mesta.

V drugem delu reševalne vaje so se reševalci, ki so bili tako kot v prvem delu razdeljeni v štiri skupine po področjih (Jug, Sever, Pesje in Ostali), pomerili v različnih spretnostnih aktivnostih, kot so nameščanje izolacijskih reševalnih aparatov tip BG-4, preizkus iz znanja prve pomoči (oskrba in transport ponesrečencev), izdelava lesenega podboja, vlečenje vrvi in vodni baloni.

Tekmovanje je bilo v vseh disciplinah dokaj izenačeno. Reševalci so pokazali veliko znanja in spretnosti. Na koncu je bila v skupnem seštevku najboljša skupina Pesje, drugo mesto sta si razdelili skupini Jug in Sever, zadnja pa je bila skupina Ostali, ki so jo sestavljali zaposleni iz režijskih služb.

Člani reševalne čete morajo biti poučeni in usposobljeni za reševanje v primeru nesreč. Usposabljanje, tako praktično kot teoretično, je organizirano skladno z letnim programom usposabljanja in vadbe. Praktične vaje potekajo najmanj enkrat mesečno, dvakrat letno pa se izvajajo vaje reševanja, ki ustrezajo simulaciji nesreče v jami. Reševalci morajo biti usposobljeni za uporabo vseh tipov izolacijskih dihalnih aparatov, s katerimi razpolaga reševalna postaja. Obenem pa morajo skrbeti za vzdrževanje dobre telesne kondicije, ki je potrebna za delo reševalcev. Telesna pripravljenost se preverja s praktičnimi vajami, s testiranjem fizičnih sposobnosti in na zdravniških pregledih. Za vsakega reševalca se tudi vodi evidenca dejansko opravljenih usposabljanj in vadbe.

Začetki organiziranega reševanja v Premogovniku Velenje segajo v leto 1893, ko je v jami Škale prišlo do dveh velikih eksplozij metana, za uradni začetek delovanja jamske reševalne čete pa štejemo 20. julij 1907, ko so imeli reševalci prvo vajo reševanja v novih prostorih reševalne postaje ob navzočnosti inšpektorja.

Danes jamska reševalna četa Premogovnika Velenje šteje 119 članov, od tega 97 usposobljenih za delo pod reševalno-dihalnimi aparati. Četa razpolaga s 140 izolacijskimi 4–urnimi dihalnimi aparati, s pripadajočo reševalno opremo, opremo za prvo pomoč in lastnim pooblaščenim servisom reševalne opreme. Povezana je tudi v sistem zaščite in reševanja na državnem nivoju.

Jamska reševalna četa je imela v zadnjih 50 letih približno 240 akcij. V preteklosti je bilo tovrstnih posredovanj več, v zadnjih letih gre na srečo le za reševalne vaje, na katerih so člani čete med 2008-2010 opravili več kot 26.700 reševalnih ur.

Poleg akcij v domačem premogovniku je reševalna četa Premogovnika Velenje posredovala tudi pri reševanju v drugih rudnikih, premogovnikih in podjetjih tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Objavljeno: 12-09-2011