Premogovnik Velenje najuspešnejši v Sloveniji pri črpanju evropskih sredstev iz RFCS sklada

Evropska unija s svojimi programi in skladi skrbi tudi za razvoj premogovništva. Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFSC) je namenjen sofinanciranju razvojnih projektov s področja jekla in premoga. Na novo so podprti tudi štirje projekti s slovenskimi udeleženci, ki bodo prejeli 700.000 evrov nepovratnih sredstev. Najuspešnejši med njimi je Premogovnik Velenje, ki bo podpisal pogodbe v višini preko 500.000 evrov, skupna vrednost njegovih pogodb pa znaša že več kot milijon evrov.

RFCS deluje preko razpisov, v katerih so opisani pogoji in kriteriji, ki jih je potrebno pri prijavi projektov upoštevati. Glavni dejavniki so stopnja izvirnosti oziroma inovativnosti ideje, zagotovljeni in konsistentni človeški in finančni viri ter prispevek projekta širši skupnosti in evropski politiki, s katerimi mora biti projekt skladen. Projekti, prijavljeni s strani Premogovnika Velenje, morajo poleg urejanja razmer, ki so specifične v jami, in razvijanja idej, ki ustrezajo le nam, zagotoviti tudi ustrezno in kvalitetno partnerstvo. Pri tem sodelujemo s številnimi tujimi partnerji, EU komisijo, Združenjem za premog in jeklo v Bruslju EURACOAL, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS idr.

Premogovnik Velenje je z uspešnimi prijavami na evropske razpise postal resni partner za tuje razvojno-raziskovalne organizacije. Doseženi uspeh namreč odstopa od povprečja slovenskih prijav na evropske razpise oziroma sklade. Pridobljena sredstva so namenjena razvoju naprednih tehnologij, po čemer je Premogovnik Velenje v svetu tudi vedno bolj prepoznaven in so vse pogosteje plod lastnega inženirskega znanja. Zavedamo se, da so takšni razvojni projekti investicija za prihodnost in uspešno delovanje premogovnika v naslednjih letih.

Objavljeno: 01-09-2011