V ponedeljek izredna seja Sveta Mestne občine Velenje

V ponedeljek, 29. avgusta 2011, bo ob 19. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) 2. izredna seja Sveta Mestne občine Velenje.
Svetnice in svetniki se bodo seznanili z Vizijo dolgoročnega razvoja družbe Premogovnik Velenje, d. d., in Skupine Premogovnik Velenje ter sprejeli uradno stališče lokalne skupnosti do predstavljenega dokumenta.

Za sklic izredne seje so se odločili zaradi izjemnega pomena vprašanja trajnostnega razvoja in energetike za celotno Šaleško dolino ter zaradi velikega vpliva nadaljnjega razvoja Premogovnika Velenje na razvoj lokalne skupnosti.

Na 2. izredno sejo Sveta Mestne občine Velenje so poleg svetnic in svetnikov vabljeni tudi župan Občine Šoštanj in poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije Darko Menih, župan Občine Šmartno ob Paki Alojz Podgoršek, direktor Holdinga Slovenske elektrarne mag. Matjaž Janežič, direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, člani Sveta delavcev Premogovnika Velenje in predstavniki sindikata delavcev Premogovnika Velenje.

Vljudno vabljeni, da se izredne seje Sveta Mestne občine Velenje udeležite tudi vi!

Objavljeno: 26-08-2011