Rudarji Premogovnika Velenje odslej v novih kopalnicah

V času kolektivnih dopustov smo v Premogovniku Velenje obstoječo kopalnico za tuširanje s sanitarijami na NOP-u po skoraj 25 letih intenzivne uporabe popolnoma obnovili. Obnova je bila izvedena v neverjetnih 14 dneh.

Namen prenove je bil, da se zaradi dotrajanosti objekt v celoti obnovi, s čimer se je povečala tudi njegova energetska učinkovitost. Z zamenjavo oken in namestitvijo drsnih vrat se je povečala toplotna izolacija objekta, z namestitvijo posebnih pip, ki se po določenem času samodejno zaprejo, pa se bo občutno zmanjšala tudi poraba vode.

Izvajalec del je bilo podjetje HTZ, ki je v sklopu obnove izvedlo naslednja dela: zamenjan je celoten sistem za primešavanje vroče vode, na celotni površini kopalnice in sušilnice las je vgrajeno talno ogrevanje, razvodi sanitarne vode so iz cevi INOX, vgrajene so samozaporne armature, nova je sanitarna keramika in oprema, prenovljeno je kanalizacijsko omrežje, napajanje vseh elektro instalacij v novi kopalnici je po novem urejeno preko enega stikalnega bloka, opremljenega z RCD zaščitnim stikalom, izvedene so ozemljitvene povezave, obstoječe svetilke so zamenjane z novimi, krmiljenje razsvetljave in primešavanja vode ter talnega gretja se po novem izvaja prek krmilnika, s pomočjo svetlobnega senzorja je izvedeno dodatno krmiljenje svetilk pri oknih, nadzor ogrevanja vode, talnega gretja in razsvetljave se prav tako izvaja preko centralno-nadzornega sistema.

Spremenjena je tudi sama arhitektura kopalnice. Prejšnja je bila namreč zgrajena iz treh dolgih vrst, ki so sedaj izboljšane z vmesnim prehodom. Po novem je razdeljena na dva dela po tri vrste, kar za posamezne izmene pomeni samo polovično uporabo kopalnice, posledično pa zmanjšanje stroškov čiščenja in porabe energije.

Objavljeno: 26-08-2011