Skupna reševalna vaja rudarskih in gorskih reševalcev iz izvoznega jaška NOP II

V času, ko se zaključujejo pripravljalna dela na jašku NOP II Premogovnika Velenje in se pripravljamo na globljenje jaška po klasični rudarski metodi, je v sredo, 17. avgusta, na območju izgradnje novega jaška potekala skupna reševalna vaja Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje in Gorske reševalne službe – Postaja Celje, v kateri so prikazali postopek reševanje iz globin novega jaška. Predpostavka vaje reševanja je bil padec delavca v globino jaška NOP II, kar naj bi se zgodilo pri izvajanju pripravljalnih del.

Delavec si je pri padcu poškodoval hrbtenico. Ekipa 13 gorskih reševalcev je izvedla reševanje ponesrečenega, kar je bilo potrebno izvesti ročno, saj po predpostavki tudi mehanizacije ni bilo mogoče uporabiti (izvozni stroj ni deloval). Ker zaradi poškodbe hrbtenice ponesrečenega ni bilo možno dvigniti po lestvi, je bilo potrebno izvesti reševanje na posebnih nosilih.
Namen izvedbe reševalne vaje je bilo prikazati reševanje in vse postopke, ki bi bili potrebni v primeru nezgode.

Reševalce je na prvi vaji na novem rudarskem objektu, ki je za Premogovnik Velenje zelo pomemben, saj predstavlja enega od temeljnih dejavnikov uspešnega delovanja Premogovnika tudi v prihodnosti – do leta 2054, nagovoril direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. Povedal je, da izvozni jašek NOP II, ki bo globok 505 metrov, pomeni veliko racionalizacijo proizvodnje, saj Premogovnik zmanjšuje obseg jamskih prog, obenem pa se bo odkopavanje premoga skoncentriralo le v centralnem delu ležišča.

»Izdelava takšnega objekta je izjemno zahteven projekt, zato je potrebno upoštevati vse standarde in predpisane norme. Kljub vsem izpolnjenim pogojem ter predpisom se lahko vedno kaj pripeti. Objekt bo grajen v t. i. metanski atmosferi, kar pomeni, da se lahko tudi med tekom napredovanja pojavljajo strupeni plini. V takšnih okoljih so naši reševalci usposobljeni za posredovanje s posebnimi aparati, niso pa še vešči t. i. gorskega reševanja. Ker smo do sedaj pripravili že nekaj športno-družabnih dogodkov obeh ekip, je prav, da naredimo tudi skupno reševalno vajo, pri čemer pa upamo, da je v resnici ne bomo nikoli potrebovali«.

Rudarski in gorski reševalci opravljajo enako dejavnost, vendar do sedaj v akcijah niso velikokrat sodelovali. Izvedena vaja je bila zatorej odlična priložnost za skupno sodelovanje v nekaterih reševalnih akcijah.

Matej Zaluberšek, inštruktor Gorske reševalne službe, je opisal potek vaje: »Predpostavka nesreče je bila, da si je delavec pri izvajanju pripravljalnih del v jašku poškodoval hrbtenico. Po izdelavi vrvne ograje in sidrišča smo spustili reševalca skupaj z nosili UT 2000 na dno jaška, kjer smo ga oskrbeli, namestili v vakuumsko blazino in nosila ter ga s pomočjo statičnih vrvi in Tyromontovega vitla dvignili na površje. Pri izvajanju teh manevrov ni bilo kakšnih večjih težav. Analizo vaje smo opravili v prostorih jamske reševalne čete in si ob tem ogledali še njihovo opremo: od dihalnih aparatov, prostorov in naprav za testiranje ter urjenje jamskih reševalcev. Zaključimo lahko, da je bila prva v nizu vaj uspešna, bo pa potrebno še veliko skupnega usposabljanja.«

Glede možnosti pojavljanja potencialnih nevarnosti imamo v Premogovniku Velenje za vsa delovišča izdelan načrt obrambe in reševanja, ki zajema učinkovite preventivne ukrepe zoper pojav oz. nastanek teh potencialnih nevarnosti, prav tako pa tudi obrambo pred temi nevarnostmi v primeru pojava le-teh. Tudi pri reševanju iz jaška je potrebno določiti vse potencialne nevarnosti, dogovoriti, kakšna je vloga obeh reševalnih ekip – tako rudarske kot gorske, ter kakšno opremo bo potrebno nabaviti za primer nezgod.

Objavljeno: 22-08-2011