Premogovnik Velenje uspešen pri črpanju evropskih sredstev iz RFCS sklada

V Premogovniku Velenje smo se v zadnjih nekaj letih intenzivno lotili priprav projektov za prijave na slovenske in EU razpise, med drugim tudi na razpis Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (RFCS). Pri tem sodelujemo s številnimi tujimi partnerji, EU komisijo, Združenjem za premog in jeklo v Bruslju EURACOAL, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS idr. Zavedamo se, da so takšni razvojni projekti investicija za prihodnost in uspešno delovanje premogovnika v naslednjih letih.

Vlaganja v modernizacijo proizvodnih procesov ter v nove razvojne projekte so naša dolgoročna naloga, zato smo štiri razvojne projekte leta 2009 prijavili na razpis RFCS za evropska sredstva. V letu 2010 so bila odobrena sredstva za projekta COGASOUT (razplinjevanje lignita) in LOWCARB (optimizacija zračenja in črpanja jamskih vod). Projekta OPTI-MINE (Demonstracija sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij za učinkovite procese ter izboljšano varnost pri podzemnih premogovnikih) in U-PICT (Razvoj inteligentnih senzorjev in procesnih enot) ter projekt s področja podzemnega uplinjanja premoga (ISCOSTORE) smo dopolnjene ponovno prijavili na razpis 2010.

Cilj tri leta trajajočega projekta z naslovom Prikaz možnosti optimizacije procesov za povečanje učinkovitosti in varnosti v premogovnikih z uporabo najnovejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij (OPTI-MINE) je prikazati možnosti integracije in uporabe najnovejših informacijskih in komunikacijskih tehnologij za povečanje učinkovitosti in varnosti v procesih pridobivanja premoga v petih različnih evropskih premogovnikih v petih državah Evropske unije. Z namenom razvoja in uporabe inteligentnih komunikacijskih naprav in omrežij za žično in brezžično komunikacijo in prenos podatkov bomo poskušali v enovit sistem povezati obstoječo optično omrežje, brezžična omrežja, fiksno telefonijo, mobilne telefonske aparate, dlančnike, čitalnike črtne kode, merilnike jamskih plinov, osebne opozorilne naprave, komunikacijo z reševalci, SGN naprave, varnostno signalizacijo, usmerjanje ljudi v kriznih situacijah ipd. Uspešno izveden 4,7 milijona evrov vreden projekt, ki je sofinanciran s strani RFCS 50-odstotno, bo povečal konkurenčnost evropskih premogovnikov in proizvajalcev rudarske opreme. Poleg Premogovnika Velenje so partnerji projekta še premogovniki RAG Anthrazit Ibbenbüren (Nemčija), Hulleras del Norte (Španija), Ostravsko-karvinské doly (Češka), Kompania Weglowa (Poljska), Minetronics (Nemčija), Asociación Para La Investigación Y El Desarrollo Industrial De Los Recursos Naturales (Španija), Silesian University Of Technology – Politechnika Slaska (Poljska), DMT Gesellschaft für Lehre und Bildung (Nemčija) in Evonik Degussa (Nemčija).

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob uspešni prijavi na razpis povedal: »Še posebej razveseljujoče dejstvo je to, da to niso sredstva iz evropskih skladov, ki bi podpirala nerazvita področja, temveč sredstva, namenjena razvoju, ki podpirajo napredne tehnologije, po čemer je Premogovnik Velenje v svetu tudi vedno bolj razpoznaven in so vse pogosteje plod lastnega inženirskega znanja. Uspešno sodelovanje na razpisih RFCS poleg nepovratnih sredstev prinaša tudi nove razvojne možnosti, zato se lahko v Premogovniku Velenje poleg proizvodnje posvečamo tudi varnosti pri delu, razvoju tehnologij in s tem še povečamo že tako visoko tehnološko razvitost podjetja.«

Objavljeno: 03-08-2011