Sklic 18. seje skupščine Premogovnik Velenje, d. d.

Na podlagi 38. člena statuta družbe Premogovnik Velenje, d. d., uprava družbe sklicuje 18. sejo skupščine Premogovnik Velenje, d. d. , Velenje, Partizanska cesta 78, ki bo v sredo, 31. avgusta 2011, ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju, Partizanska cesta 78.

Objavljeno: 29-07-2011