Polletna proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje

V letu 2010 smo v Premogovniku Velenje realizirali vse zastavljene cilje in izpolnili zastavljeni poslovni načrt, zato ga lahko označimo kot eno najuspešnejših. Tudi proizvodni rezultati to dokazujejo, saj smo v preteklem letu presegli praktično vse najboljše dosedanje proizvodne parametre. Za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo smo odkopali 4.011 mio ton premoga.

Leto 2011 je v vseh pogledih za nas zahtevno leto. Poslovni načrt za leto 2011 predvideva proizvodnjo v višini 4,059 mio ton premoga. V 132 delovnih dneh (do 14. 7. 2011) smo nakopali 2.118.246 ton premoga, na deponiji pa se nahaja 511.612 ton premoga. Letos bomo 80.000 ton premoga prodali tudi Termoelektrarni Trbovlje.

V Premogovniku Velenje optimiziramo in moderniziramo delovne procese, zastavljenih imamo nekaj novih razvojnih korakov, pri čemer sodelujejo naši vrhunski strokovnjaki različnih profilov. Pri razvoju izdelave jamskih prog smo se osredotočili na tehnološki postopek, optimizacijo in humanizacijo delovnih faz, podgradnjo jamskih prog, izolacijsko oblogo jamskih prog, transportiranje premoga iz pripravskih delovišč in organizacijsko strukturo. Izvedli smo naslednje aktivnosti: avtomatizacija odvoza iz pripravskih delovišč, poizkusna vgradnja lokov in veznih členov, vtiskanje dvokomponentnega lepila in uvajanje ter razvoj nove opreme (drobilniki, napredovalni stroj, podajalniki lokov, stroji za omete).

Odkopavanje premoga je v Premogovniku Velenje v prvem polletju potekalo dobro. V prvem mesecu smo en odkop demontirali in montirali novega. Z dvema odkopoma bomo zagotavljali načrtovan odkop do konca leta, ta dva odkopa pa bosta povprečno dajala okoli 18.617 ton premoga na dan. Z dobro kurilno vrednostjo premoga – ta je ob polletju v povprečju znašala 11,419 GJ/tono – izpolnjevanje letnega načrta ni vprašljivo.

Delovni koledar za leto 2011 smo prilagodili gibanju odkopne fronte v jami in dinamiki porabe premoga v TEŠ. Kolektivni dopust je usklajen z remontom bloka 5 TEŠ, zato bo letos potekal med 18. in 29. julijem. Za razliko od preteklih let ne načrtujemo večjih remontnih del, potekala bodo le nujna vzdrževalna dela.

Objavljeno: 15-07-2011