Družbeniki podpisali pogodbe za ustanovitev Razvojnega centra energija

Gospodarska razvitost je zelo povezana z vlaganji v raziskave, inovacije in razvoj, pri čemer sodeluje tudi Premogovnik Velenje in njegova hčerinska podjetja. Tokrat Premogovnik Velenje sodeluje pri razvojno-raziskovalnem projektu Razvojni center energija. Ministrstvo za gospodarstvo je julija lani objavilo razpis za pridobivanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – Razvojni center slovenskega gospodarstva. Na razpisu so uspešno kandidirali tudi člani konzorcija, katerega nosilno podjetje je PV invest s projektom Razvojni center energija.

Podpis družbene pogodbe za izvajanje in financiranje razvojno-raziskovalnega projekta Razvojni center energija je potekal v sredo, 6. julija 2011, v prostorih SAŠA inkubatorja, ko so na ustanovni skupščini za direktorico podjetja potrdili tudi dr. Marto Svetino Veder. 

Uvodoma je zbrane pozdravil direktor PV Invest mag. Drago Potočnik: »Projekt je bil izbran za enega izmed 17, ki jih je ministrstvo finančno podprlo. Celotna vrednost projekta je 23 mio evrov, odobrena sredstva sofinanciranja pa znašajo 11 mio evrov. Center je zasnovan kot visoko kakovostna multidisciplinarna skupina raziskovalcev iz industrijskega sektorja in raziskovalne sfere, ki bo omogočal večjo kritično maso uporabljenega znanja na področju energetike.«

Konzorcij novonastalega centra sestavljajo ključna podjetja Savinjsko-šaleške regije s področja energetike, predelovalne industrije, ekotehnologije, javnega raziskovalnega sektorja in zasebnih zavodov. To so poleg Premogovnika Velenje še njegovi hčerinski družbi PV Invest in HTZ Velenje, Gorenje, Termoelektrarna Šoštanj, Esotech, Komunalno podjetje Velenje, Miel elektronika, Zavod inštitut za daljinsko energetiko, Inštitut Ipak, Venetian design, Energetika Nazarje, Adesco, Bahč, Visoka šola za varstvo okolja, Univerza v Mariboru in Artes.

»Temeljno poslanstvo centra bo z raziskovalno-razvojnim delovanjem na področju energetike pomembno prispevalo k trajno zanesljivi, kvalitetni, ekonomsko in ekološko sprejemljivi oskrbi z energijo. Med leti 2011 in 2014 bodo člani konzorcije in njihovi partnerji izvedli 17 razvojno-raziskovalnih projektov na področju energetike,« je še dodal mag. Potočnik.

Razvojni center energije bo usmerjen v krepitev sposobnosti razvoja in uporabe novih tehnologij za razvoj novih konkurenčnih proizvodov, storitev in procesov na področju energetike in njenih podpornih dejavnosti, obnovljive in alternativne vire energije, učinkovito rabo energije, učinkovito zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževanj, projektiranje sodobnih energetskih sistemov, reševanje tehnoloških in okoljskih problemov povezanih z energetiko in inovativnih rešitev na tem področju.

Študija izvedljivosti projektov bo regiji prinesla večjo prepoznavnost, tehnološko in ekonomsko platformo za prestrukturiranje regije, ki bo omogočilo razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo, odprla pa bo tudi vrata novim delovnim mestom.

»Projekt, ki smo ga z prijavo na razpis pričeli v lanskem letu, je bil zelo zahteven in je zahteval sodelovanje več strokovnih služb. Projekti imajo dobro vizijo in paleto možnosti, ki jih lahko uresničujemo preko Razvojnega centra energija. Vodilno vlogo pri pripravi tega projekta je imel PV Invest, naša hčerinska družba. Ti projekti prinašajo prihodnost v dolino in predstavljajo revitalizacijo območja jaška Škale. Premogovnik Velenje je v ta projekt vključil ključne razvojne 3 projekte, ki jih že sedaj izvajamo in si obetamo dobre uspehe. To je fiksacija CO2 v nasipu pepela, podzemno uplinjanje premoga in izdelava ekovetrnih elektrarn,« je poudaril direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

Člani konzorcija bodo za potrebe izvedbe projektov investirali v izgradnjo in opremo ustreznih laboratorijskih prostorov ter prostorov na skupni površini skoraj 5.000 m ² na treh lokacijah – del Stare elektrarne, objekt Esotech in nov objekt na področju pridobivalnega območja Premogovnika Velenje.

Poleg novih produktov in storitev, več kot 30 novih kvalitetnih delovnih mest za strokovnjake iz ustreznih področij je del pričakovanih rezultatov tudi vsaj 10 novih podjetij, ki bodo bistveno vplivala na razvoj območja in dodala veliko vrednost tudi širši okolici. Center bo krepil mobilnost, povezoval izkušnje strokovnjakov iz regionalne energetske industrije in prispeval k večji koncentraciji znanja na enem mestu.

Objavljeno: 06-07-2011