Nova vrtalna garnitura rezultat skupnega razvoja Premogovnika Velenje in HTZ Velenje

V Premogovniku Velenje smo v sodelovanju s hčerinskim podjetjem HTZ Velenje izdelali novo vrtalno garnituro za izdelovanje odvodnjevalnih vrtin, ki je eden izmed 55 izdelanih produktnih izdelkov projekta Razvoj novih tehnologij in opreme za jamsko vrtanje (RIP).  Projekt, ki je rezultat sodelovanja 5 partnerjev, od katerih je Premogovnik Velenje nosilno podjetje, je razvil celotno potrebno opremo za nove tehnologije jamskega vrtanja.

Nova vrtalna garnitura je namenjena izdelovanju odvodnjevalnih vrtin, za odvodnjevanje krovninskih vodonosnikov pliocinskih peskov. Sestavljena je iz treh kompaktnih funkcionalnih enot: vrtalnega stroja, hidravličnega agregata in komandnega pulta. S tem je olajšana postavitev v majhnih in ozkih prostorih. S podpornimi in vpenjalnimi pripravami lahko elektrohidravlično gnani vrtalni stroj hitro in varno vpnemo v različno velike jamske prostore. Tako lahko zagotovimo možnost vrtanja vrtin v različne smeri. Tehnične zmogljivosti vrtalne garniture so v 45 kW vgrajeni moči, zmogljivost črpalk je v pretoku  95 l/min, obratovalni tlak sistema je 250 bar. Vrtilna hitrost vrtalne glave je do 400 obr/min, teža stroja brez hidravličnega olja je 2500 kg.

Vrtalna garnitura, ki je nastala na osnovi potreb in praktičnih sugestij Premogovnika Velenje, je plod skupnega razvoja Premogovnika Velenje in njegovega največjega hčerinskega podjetja, HTZ Velenje, ki je garnituro tudi izdelalo. Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob uradnem zagonu nove vrtalne garniture prisotne pohvalil in dejal: »Vse, kar ustvarimo z lastnim znanjem, je zelo pomembno. Še posebej smo veseli, če lahko izdelke, ki bi jih tako ali tako razvili, razvijemo v okviru projektov, s pomočjo katerih pridobimo tudi nekaj nepovratnih sredstev. Novo vrtalno garnituro, ki predstavlja vrhunski rezultat sodelovanja strokovnjakov rudarskega v Premogovniku Velenje in elektro-strojnega področja iz hčerinskega podjetja HTZ Velenje, bomo tržili tudi izven Skupine na tujih tržiščih.« Sledil je uspešen poskusni zagon in testiranje garniture.

Razvoj garniture je trajal 1 leto; izdelavi je sledilo še šestmesečno testiranje na poligonu v delavnici in realnih razmerah delovanja. Po mnenju Bojana Jezernika, vodje tehničnega področja HTZ Velenje, in mag. Bojana Lajlarja, vodje tehničnih služb Premogovnika Velenje, so rezultati testiranja presegli pričakovanja.

Od 28. 6. 2011 dalje nova vrtalna garnitura že obratuje v jami Premogovnika Velenje, in sicer na pripravskem delovišču št. 1. V skladu s potrebami Premogovnika Velenje bo HTZ Velenje izdelal še kakšno garnituro.

Ker obstajajo veliki obeti za trženje vrtalne garniture, je mag. Bojan Lajlar, nosilec projekta in vodja skupine za jamsko vrtanje, ob tem dejal: »Vrtalna garnitura je na razpolago za trženje preko Skupine Premogovnik Velenje tudi na trgih izven Slovenije, saj ima vse ustrezne certifikate za obratovanje v metanski jami.

V Premogovniku Velenje so projekt RIP 09 prijavili na javni razpis »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – RIP 09«, ki ga je razpisala Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 ter uspešno pridobili nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupina Premogovnik Velenje ima jasen pogled v razvoj. Tudi v prihodnje bomo nadaljevali z razvojem in izdelavo rudarske opreme za domači in tuji trg, ki bo zagotavljala rast celotne Skupine s prodajo znanj in storitev na trgih izven osnovne dejavnosti in s tem posledično ustvarjanje novih delovnih mest v regiji.

Objavljeno: 30-06-2011