Umetnost in premogovništvo z roko v roki v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju

Muzej premogovništva Slovenije tudi v letu 2011 nadaljuje z različnimi aktivnostmi in dejavnostmi, ki bi v muzej in v Velenje privabile čim več obiskovalcev. Muzejsko ponudbo bogatijo s postavitvami razstav različnih umetnikov. Trenutno sta na ogled razstavi slikarja Žarka Vrezca »Naravoslovne ilustracije« in akademskega kiparja in Prešernovega nagrajenca Stojana Batiča »Rudarji«.

Razstava akademskega slikarja Žarka Vrezca je plod sodelovanja z Muzeji radovljiške občine – Galerijo Šivčeva hiša iz Radovljice. V ospredju so žuželke, ki so že več kot petindvajset let predmet avtorjevega zanimanja in njegovega stika z naravo. Za svoje naravoslovne ilustracije je Vrezec že dvakrat prejel nagrado na slovenskem bienalu ilustracije. Razstava bo na ogled do vključno 10. julija 2011.

Delo akademskega kiparja Stojana Batiča predstavlja odnos človeka do rudnika in vpliv rudnika na človeka. Batič velja za najbolj prepoznavnega slovenskega likovnega umetnika, ki je ustvarjal na rudarsko tematiko. V prvih polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja so rudarji v velenjskem premogovniku nakopali večje kose lignita iz katerih je nastal Batičev ciklus »Rudarji«. Poleg skulptur iz lignita so na ogled tudi skulpture rudarjev iz brona. Razstava bo na ogled do 15. septembra 2011.

Številne razstave, ki so se zvrstile v 12-letnem delovanju Muzeja premogovništva Slovenije, so v Velenje privabile že veliko ljubiteljev umetnosti. Poleg občasnih razstav in različnih dogodkov Muzej ponuja tudi kulturne vsebine, kot so otroške delavnice, predavanja, gledališke in glasbene predstave.

Objavljeno: 24-06-2011