Premogovnik Velenje vstopa na indijski trg

V okviru obiska slovenske vladne delegacije v Indiji sta Premogovnik Velenje in Skupina Fairwood podpisala sporazum o sodelovanju pri modernizaciji podzemnega pridobivanja premoga v Indiji, pri čemer se bo Premogovnik Velenje v omenjenih projektih pojavil kot inženir, projektant, recenzent in konzultant. Sodelovanje pomeni priložnost za promocijo znanja velenjskih strokovnjakov.
»Vzporedno s podpisom sporazuma so potekali intenzivni razgovori o konkretnem sodelovanju pri različnih projektih, zato lahko obisk ocenimo kot zelo uspešen,« je ob tem dejal dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje.
Indija tako kot mnoge evropske in svetovne države nadaljujejo investicije v modernizacijo pridobivanja premoga, ki bo eden ključnih energentov tudi v prihodnjih desetletjih. V Indiji letno proizvedejo 500 milijonov ton premoga, uvoz pa se hitro približuje številki 100 milijonov ton. Do leta 2017 želijo praktično podvojiti instalirane kapacitete za proizvodnjo električne energije, od tega bo kar 60 % vseh kapacitet predstavljal premog, večinoma domačega izvora, kar je glavni razlog, da se odločajo za intenzivno prenovo termoenergetskih objektov, saj bodo s tem podvojili lastne kapacitete. Težišče energetske oskrbe bo na proizvodnji električne energije domačih premogov.

Premogovnik Velenje bo Skupini Fairwood nudil lastna znanje in tehnologijo pri podzemni eksploataciji debelih slojev premoga. Tuji partnerji so Velenjsko odkopno metodo prepoznali kot eno najproduktivnejših za odkopavanje v debelih slojih premoga in najbolj okolju prijaznih ter so sami predlagali Premogovniku Velenje vključitev v ta projekt, kar ponovno potrjuje dodatno mednarodno priznanje najnovejših dosežkov velenjskega inženirskega znanja. Premogovnik Velenje je po mnenju mednarodnih recenzentov referenčni premogovnik zahodne Evrope in s svojim tehnološkim znanjem v vrhu svetovne tehnologije. Sodelovanje v projektu bo ponovno velika priložnost za promocijo domačega znanja tako za Premogovnik Velenje kot za državo Slovenijo.

Podjetji sta sporazum podpisali, da bi lažje zagotovili učinkovitejše storitve v indijskem, azijskem in pacifiškem premogovništvu. Sodelovanje bo z združitvijo visoko razvite tehnologije in znanja pripomoglo k razvoju rudnikov v indijski in JV azijski regiji ter zagotovilo manjši vpliv na tamkajšnje okolje ter višje standarde pri delu in varnosti.

Objavljeno: 23-06-2011