Predlog umestitve hitre ceste na nasip med Velenjskim in Škalskim jezerom

20. junija 2011 dopoldan je v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala novinarska konferenca, na kateri so župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, direktor Premogovnika Velenje, d. d., dr. Milan Medved in predsednik Komisije za koordiniranje aktivnosti in obveščanje javnosti o postopkih sprejemanja državnega prostorskega načrta mag. Drago Potočnik predstavili alternativno umestitev dela trase hitre ceste na nasip med Velenjskim in Škalskim jezerom.
Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je povedal, da je Mestna občina Velenje zaradi številnih pripomb na potrjeno traso hitre ceste, predvsem s strani krajanov Krajevne skupnosti Stara vas in Krajevne skupnosti Škale Hrastovec, strokovnjakom v preučitev podala možnost, da bi del trase hitre ceste potekal po nasipu med Velenjskim in Škalskim jezerom.
Samo Peter Medved, direktor podjetja Lineal, d. o. o. je alternativno traso podrobneje predstavil in povedal, da so skupaj s sodelavci ugotovili, da je trasa izvedljiva, da bi bila učinkovita, za širši prostor pa bi po njihovem mnenju prinesla tudi precej koristi.
Mag. Dušan Ogrizek prav tako iz podjetja Lineal, je prikazal simulacijo poteka trase med obema jezeroma in pri tem dejal, da bi predlagana trasa prostorsko dosegla želene učinke, v prostor, kamor bi bila umeščena, pa bi minimalno posegala.
Dr. Vojkan Jovičić, direktor podjetja Irgo Consulting, d. o. o., je povedal, da so preučili tudi možnosti posedanja na tem območju. Ugotovitve kažejo, da tveganj zaradi posedanja območja na tem delu ni.
To je potrdil tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki je na novinarski konferenci povedal, da je eksploatacija premoga na tem območju končana. Izrazil je podporo predlagani trasi, prav tako pa je podprl ohranjanje funkcionalnosti površin na območju ob obeh jezerih, saj načrt predvideva, da bi se kolesarske poti in poti za pešce kljub takšnemu poteku trase hitre ceste ohranile.
Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je na koncu ponovno poudaril, da je predlagana sprememba trase odgovor na pripombe občank in občanov mestne občine Velenje. Z novim predlogom želi Mestna občina Velenje svojim občanom čim bolj ustreči.

Predlog umestitve dela trase hitre ceste na nasip med Velenjskim in Škalskim jezerom je bil podan v presojo Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije.


Služba za odnose z javnostmi MO Velenje

Objavljeno: 21-06-2011