V Premogovniku Velenje odprli stalno postavitev reševalne opreme

V sredo, 18. maja 2011 so v Premogovniku Velenje odprli stalno postavitev reševalne opreme, ki so jo v preteklosti in vse do danes uporabljali člani jamske reševalne čete. Razstavo opreme, ki je bila v posameznih obdobjih v uporabi med leti 1940–2010, je uradno odprl direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

20. julija 1907 so na Starem jašku Premogovnika Velenje ob navzočnosti rudarskega inšpektorja iz Celja odprli novo reševalno postajo in imeli tudi prvo reševalno vajo novo oblikovanega reševalnega moštva. Letos torej minevajo 104 leta, odkar ima Premogovnik Velenje uradno jamsko reševalno četo. Na razpolago so takrat že imeli dva izolacijska dihalna aparata.

Danes jamska reševalna četa (JRČ) Premogovnika Velenje šteje 121 članov, od tega 97 usposobljenih za delo pod reševalno-dihalnimi aparati. Četa razpolaga s 140 izolacijskimi 4–urnimi dihalnimi aparati; s pripadajočo reševalno opremo, opremo za prvo pomoč in lastnim pooblaščenim servisom reševalne opreme. Povezana je tudi v sistem zaščite in reševanja na državnem nivoju.

Vodja Jamske reševalne čete mag. Marjan Kolenc je ob postavitvi izrazil zadovoljstvo, da smo starejšo in odsluženo jamsko reševalno opremo potegnili iz starih omar in jo zbrali na enem mestu, na lokaciji ob reševalni postaji, mimo katere se rudarji vsakodnevno odpravljajo na delo v jamo. »Ob pogledu na aparate se zavemo, kako pomembno je naše delo. Poleg tega se tukaj ustavlja tudi precej drugih zaposlenih in obiskovalci, ki se bodo lahko sedaj seznanili z opremo, ki jo je skozi čas uporabljala Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje in jo uporablja še sedaj. Tukaj so razstavljeni 4 tipi reševalne opreme, ki so bili v uporabi v Premogovniku Velenje od leta 1940 pa vse do danes.«
Člani JRČ so usposobljeni za posredovanje ob izbruhu katere od potencialnih nevarnosti v Premogovniku Velenje, med katerimi so bili v zgodovini najbolj pogosti požari, poleg tega pa še izbruhi in eksplozije različnih nevarnih plinov. Člani reševalne čete morajo biti usposobljeni za uporabo vseh tipov izolacijskih dihalnih aparatov, s katerimi razpolaga reševalna postaja, in morajo skrbeti za vzdrževanje dobre telesne kondicije, ki je potrebna za delo reševalcev. Telesno pripravljenost preverjamo s praktičnimi vajami, s testiranjem fizičnih sposobnosti in na zdravniških pregledih.

Jamska reševalna četa je imela v zadnjih 50 letih približno 240 akcij. V preteklosti je bilo tovrstnih posredovanj več, v zadnjih letih gre na srečo le za reševalne vaje, na katerih so člani čete med 2008-2010 opravili 26.744 reševalnih ur.

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je povedal, da bo ta razstava postala sestavni del zbirke Muzeja premogovništva Slovenije, identično zbirko pa načrtujemo tudi na sami lokaciji muzeja, da bo na voljo tudi njihovim obiskovalcem. »V Premogovniku Velenje dajemo varstvu pri delu izjemen poudarek in današnja postavitev stalne zbirke reševalne opreme kaže na to, da so se tega v našem podjetju že zgodaj zavedali. V preteklem letu smo jamsko reševalno četo pomladili, zato je še posebej pomembno, da ta četa večino naporov usmerja v izobraževanje, v veščine za delo v požarnem rovu in podobne praktične vaje, vsi skupaj pa si seveda želimo, da bi šlo brez resnih posredovanj. Reševalci ste za nas elita velenjske jame, širite ta duh tudi med ostale zaposlene.«

Poleg akcij v domačem premogovniku je reševalna četa Premogovnika Velenje posredovala tudi pri reševanju v drugih rudnikih, premogovnikih in podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini.

Objavljeno: 19-05-2011