RGP uspešen pri pridobivanju novih poslov

Velenjski rudarji svoje znanje uspešno uveljavljajo tudi v širšem družbenem okolju, kar dokazujejo številni projekti tako doma kot v tujini. Pri pridobivanju novih poslov je uspešna tudi hčerinska družba Premogovnika Velenje RGP, ki je pridobila posel sanacije podgradnje in izvedbe drenažnih vrtin v drenažnem rovu pod odlagališčem Boršt v Žirovskem Vrhu.
 
Kljub temu, da je Rudnik Žirovski Vrh še vedno v fazi zapiranja, vitalni deli podzemnega sistema ostajajo aktivni, zato jih bo potrebno v obratovalni funkciji vzdrževati tudi v prihodnje. V drenažnem rovu, zgrajenem leta 1995, je družba RGP za naročnika del izvedla sanacijska in vrtalna dela v dolžini dvajsetih metrov. Izvedli so šest drenažnih vrtin za nižanje hribinske vode, odstranili betonsko podlogo in izdelali novo podgradnjo po sistemu torkret betonov. Za potrebe dreniranja hribinske vode iz območja plazišča kot tudi širšega območja, ki napaja plazišče, so izdelali dve pahljači drenažnih vrtin, katerih skupna dolžina znaša 490 metrov. V izvrtane vitrine so vgradili plastične filtrske cevi, ki omogočajo kontrolirano odvajanje vode. Vse vrtine so za potrebe monitoringa opremili tudi z merilci pretoka vode.


Družba RGP je na področju Žirovskega Vrha že pridobila nov posel sanacije rova, z deli pa pričnejo v sredini tega meseca.
Rudarske in gradbene storitve družbe RGP zajemajo bogate izkušnje Premogovnika Velenje na področju izgradnje vseh vrst podzemnih objektov v zahtevnih geomehanskih pogojih in velikih globinah.

Objavljeno: 18-05-2011