Duh udarništva v Premogovniku Velenje še vedno živi

Uspešne udarniške akcije se je udeležilo okoli 1.600 zaposlenih

V Premogovniku Velenje smo se odločili, da nadaljujemo s tradicijo prostovoljstva in udarništva, zato smo v soboto, 14. maja 2011, organizirali skupno prostovoljno udarniško akcijo vseh zaposlenih. Udarniške akcije se je udeležilo okoli 1.600 zaposlenih iz Premogovnika Velenje ter hčerinskih družb HTZ Velenje, PV Invest, RGP in Gost.
V Premogovniku Velenje smo si jasno začrtali vizijo in usmeritve vse do leta 2054, zaradi česar dobro vemo, kam gremo in kaj moramo narediti za doseganje zastavljenih ciljev. Zavedamo se, da bo leto 2011 za nas zelo zahtevno, zato dajemo velik poudarek aktivnostim, ki bodo pripomogle k uspešnemu preživetju letošnjega leta. Srečujemo se z uresničevanjem ostro postavljenih poslovnih načrtov tako Premogovnika kot tudi odvisnih družb.
V preteklosti smo že večkrat dokazali, da so pri nas vrednote, kot so tovarištvo, pripadnost, pripravljenost pomagati ljudem v stiski, požrtvovalnost, še vedno žive. Prepričanje, da lahko s skupnimi prizadevanji veliko dosežemo in storimo v korist vseh zaposlenih, se je tudi tokrat izkazalo za upravičeno. Nesebično sodelovanje vseh sodelujočih v akciji je tudi tokrat prineslo dobre rezultate.
Vodja Proizvodnega področja in glavni tehnični vodja Ivan Pohorec je predstavil dosežke udarniške akcije v obeh izmenah: »Na obeh odkopih je bila dosežena proizvodnja v višini 12.340 ton premoga, skupni napredek je znašal 5,5 metra in 6,5 reza. Na Pripravah so izdelali 37,2 metra novih prog, Zračenje je uredilo separatne vode, elektroslužba je prestavila 6 kV kabel iz trasosedežnice, izvedena je bila demontaža odvoza konstrukcije. Sodelavci, ki sicer niso stalno prisotni v jami, so čistili trase odvozov, zaposleni v strokovnih službah so delo opravljali v okviru svojih služb ali pa so pomagali pri urejanju okolice.« Pohorec je še poudaril, da je zelo pomembno, da je tako uspešna akcija minila brez nezgod.
 
Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, ki je v soboto obiskal tudi nekatera najbolj oddaljena delovišča v jami, po delu ni skrival zadovoljstva. Zahvalil se je vsem, ki so v udarniški akciji sodelovali, saj so z delom znova dokazali, da povezanost v Premogovniku Velenje še vedno obstaja, da zaposlenim ni vseeno in da čutijo pripadnost svojemu podjetju.

»Ponosen in vesel sem, da vas vidim v tolikšnem številu, čeprav je akcija prostovoljna. Današnji dan je znova dokazal, da rudarjem udarniško delo ni tuje – z njim smo zgradili mesto Velenje, infrastrukturo, ceste, igrišča, kulturne in zdravstvene domove. Mirne vesti lahko trdimo, da je Velenje zraslo na premogu, iz premoga in zaradi premoga.«

Da udarništvo v našem podjetju še zdaleč ni preteklost, smo nazadnje dokazali oktobra lani, ko smo se udeležili udarniške akcije za ureditev spodnje postaje nihalke v Žekovcu. Udarniki so opravili osnovna vzdrže¬valna dela, s katerimi so polepšali po-dobo smučarskega centra na Golteh.

»V preteklosti smo to solidarnost večkrat dokazali tudi s tem, da smo organizirali udarniške akcije, ki smo jih namenili pomoči drugim – podjetjem, lokalni skupnosti, prizadetim v naravnih nesrečah. Spomnimo se potresov v Makedoniji in Posočju, tudi Gorenju smo pomagali in še bi lahko naštevali,« je s ponosom nadaljeval direktor Premogovnika Velenje.

»Danes smo se zbrali, da pripomoremo k uspešni realizaciji našega poslovnega načrta za letošnje leto, torej v pomoč našemu podjetju. Zavedamo se, da bo leto 2011 za nas zelo zahtevno in da moramo v njem poleg vseh nalog, obveznosti in ciljev, ki so v zadani v poslovnem načrtu in jih želimo tudi uresničiti, dodatno izdelati precej več jamskih prog, kot jih je bilo potrebno v preteklem letu.«

Da je udarniški duh med zaposlenimi v Skupini Premogovnik Velenje še vedno živ, kaže tudi to, da so se akciji pridružili tudi nekateri, ki so bili na dopustu, nekateri so prišli tudi neposredno iz »preventive«, med udeleženci pa je bil tudi sodelavec, ki že koristi dopust, ki mu je še ostal do upokojitve, pa se mu je zdelo pomembno priti in tako še zadnjič narediti nekaj dobrega za Premogovnik Velenje.

»Enkrat pa lahko tudi mi naredimo nekaj za svoje podjetje!« 

Ta stavek je bilo kar nekajkrat slišati med sobotno udarniško akcijo in da ta trditev res drži, smo preverili tudi med rudarji.

Izjave:

Slobodan Nezirovič, rudar na odkopu v jami Pesje, je na udarniško akcijo prišel naravnost s »preventive«.

»Premogovnik Velenje je podjetje, ki veliko pozornost namenja skrbi za zaposlene, ne samo na delovnem mestu, ampak tudi na ostalih področjih. Prav je, da tudi mi delavci naredimo nekaj za naše podjetje, zato sem se odločil, da se udeležim udarniške akcije kljub temu, da sem zaradi tega predčasno zaključil preventivno rekreacijo.«

Rajko Arlič, nadzornik na odkopu Pesje

»Na odkopu Pesje je bilo prisotnih 22 delavcev, ki so se z zadovoljstvom in z željo pomagati svojemu podjetju udeležili udarniške akcije. Tako smo dokazali, da je udarniški duh med našimi zaposlenimi še vedno prisoten, in prepričan sem, da bo ostalo tako tudi v prihodnje.«


Jože Kimperk, poslovodja v jami Pesje

»Predčasno sem se vrnil z dopusta, da izkažem solidarnost do podjetja, v katerem sem zaposlen. V kolikor imaš voljo in čutiš pripadnost podjetju, potem tudi udarniška sobota ni noben problem.«

Mitja Borovnik, vodja Priprave številka 4

»Udarniški duh je med rudarji še vedno živ, kar se kaže v številu prisotnih. Na udarniško akcijo smo prišli vsi, saj med nami ni bilo nobenih pomislekov glede udeležbe.«

Jože Virbnik, vodja odkopa k.-130 A v jami Preloge

»Na tem odkopu se je akcije udeležilo 16 delavcev. Kljub temu da so pogoji dela izredno zahtevni že dva meseca, smo z visoko udeležbo izkazali solidarnost do podjetja. Premogovnik Velenje ves čas skrbi, da imamo primerne plače, zato je prav, da tudi mi pomagamo podjetju. V težkih jamskih pogojih se moraš zanesti na sebe in »kamerata« in prav tukaj se pokažeta solidarnost in tovarištvo, ki sta tako značilna za naš poklic.«

Bogdan Kristavčnik, strežnik mehanizacije v jami Pesje

»Udarniške akcije bi morale biti običaj tudi danes in ne bi smele biti le spomin ne nedavno preteklost. Danes s spoštovanjem do podjetja delamo, tako kot je bil to običaj nekoč. Danes sem v jamo prinesel slovensko zastavo, ki naj postane simbol udarništva in solidarnosti tudi v današnjem času.«

Objavljeno: 18-05-2011