Vse več opreme v Premogovniku Velenje je plod lastnega znanja

Premogovnik Velenje že nekaj časa izvaja projekt Avtomatizacija pripravskih delovišč. V sklop tega projekta sodi tudi vgraditev drobilnikov premoga v odvozni sistem za nemoten transport in avtomatiziranje odvoza premoga. Projektna skupina je v juniju 2010 izdelala prototip drobilnika premoga za transporter DVT 470. Drobilnik je plod znanja in skupek inovativnih idej ter primer dobre prakse sodelovanja med Premogovnikom Velenje in HTZ Velenje ter domačih in tujih strokovnjakov.

Zasnova pretočnega drobilnika temelji na direktnem pogonu ter vgrajenem elektromotorju v drobilnem valju. Prenos vrtenja na drobilni valj poteka preko planetnega reduktorja z varovalno gredjo. Z obratovalnimi omejitvami in inovativnimi idejami je zmanjšana teža in višina drobilnika, zagotovljen je enostaven transport, montaža in vzdrževanje. Testno obratovanje z obremenitvijo z različnimi materiali (premog, kamen, odpadni gradbeni material idr.) je pokazalo večji tržni potencial tudi v drugih panogah, ne samo v rudarski. Podjetje HTZ Velenje načrtuje do konca leta izdelavo šestih drobilnikov.
Zaščita konstrukcijskih rešitev se bo izvedla na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, vložena pa je tudi prijava za izbor Inovacije leta na Savinjsko–šaleški gospodarski zbornici.
Premogovnik Velenje sodi med tehnološko in varnostno najbolj razvite premogovnike tako v Evropi kot po svetu. Lasten visoko usposobljen projektantski in operativni kader, dobra tehnološka opremljenost in popolno poznavanje stroke so zagotovilo za visoko kakovostne in cenovno konkurenčne storitve, ki zagotavljajo celovite rešitve in dolgoročno zanesljivost. Z uporabo najsodobnejše tehnologije dosega Premogovnik Velenje izjemne proizvodne rezultate, ki so primerljivi z dosežki podzemnih premogovnikov v Evropi.

Objavljeno: 13-05-2011