Premogovnik Velenje in HTZ Velenje uspešno na zunanji presoji

20. in 21. aprila je v Premogovniku Velenje potekala zunanja presoja sistemov vodenja. Letošnja je bila obnovitvena presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008, redna presoja sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001:2004 ter  obnovitvena presoja po standardu BS OHSAS 18001:2007.

Presojo je tudi letos izvajal Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. Presoja je potekala po skrbno načrtovanem programu, zajela pa je vsa glavna področja v obeh podjetjih. Presojevalci so si ogledali tudi jamska delovišča. Zunanji presojevalci pooblaščene inštitucije SIQ  so preverjali skladnost sistemov vodenja s standardi in smernicami, ki smo si jih v podjetju predpisali.

Vodja presojevalcev mag. Dušan Zorc je na zaključnem sestanku dejal, da kar se tiče vse treh standardov, je stanje v Premogovniku Velenje vsako leto boljše. »O vašem podjetju lahko izrečemo same pohvale in najboljše ocene. Premogovnik Velenje je družba, kjer vodstvo sistem vodenja res uporablja kot orodje – in to dosledno. Tudi odnos do okolja in revitalizacija pridobivalnega prostora, družbena odgovornost in vsa priznanja od energetsko učinkovitega do energetsko najbolj prodornega podjetja dalje kažejo, da gre za podjetje, ki ima dober odnos do okolja, do družbe in mu ni vseeno, kakšen je položaj te družbe v okolju.«

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob tem dodal: »Z uspešno zaključeno zunanjo presojo v Premogovniku Velenje znova dokazujemo, da je Premogovnik dobro organizirano podjetje, ki ima ustrezno urejeno poslovanje, trajnostno  naravnan odnos do okolja in v katerem veliko pozornosti posvečamo zdravju ter varstvu pri delu. Ob priznanju za energetsko učinkovito podjetje smo si zadali cilj pridobiti certifikat EN 16001 za sistem upravljanja z energijo. Vse to so pomembna izhodišča za doseganje konkurenčnosti na odprtem trgu električne energije tudi v prihodnosti.«

Tudi v Premogovnikovi hčerinski družbi HTZ Velenje so v petek, 22. aprila uspešno opravili redno zunanjo presojo sistemov vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu po standardih ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 in OHSAS 18001:2007.

Objavljeno: 03-05-2011