HTZ Velenje podpisal pogodbo z BSH Hišni aparati za nadzidavo hale

Hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje HTZ Velenje je 19. aprila 2011 s podjetjem BSH Hišni aparati podpisalo izvajalsko pogodbo za izgradnjo nadzidave hale PM – BSH v Nazarjah. Pogodba, katere vrednost znaša nekaj čez 1 mio EUR, zajema gradbena, obrtna in instalacijska dela, vključno z zunanjo ureditvijo in vsemi komunalnimi priključki.

Pridobljeni posel izgradnje nadzidave nad proizvodno halo v Nazarjah je eden pomembnejših poslov, ki jih je podjetje HTZ Velenje pridobilo v zadnjem času, saj so bili za pridobitev posla poleg najugodnejše cene pomembni še dobra tehnična usposobljenost kadrov, reference v zadnjem obdobju in finančna stabilnost ponudnika. V času recesije in ob upoštevanju dejstva, da so v HTZ Velenje za leto 2011 planirali za 30 % več eksternih prihodkov, glede na realizacijo prihodkov v letu 2010 (lanskoletna realizacija je bila rekordna), so takšnih in podobnih poslov še posebej veseli.

Posebej pomembno pa je, da je v tem poslu podjetje HTZ Velenje, ki sicer partnersko nastopa z gradbenim podjetjem Pluton Gradnje, vodilni partner. S tem primerom neposredno dokazujejo, da so aktivnosti za povečanje prihodkov podjetja ob skrbi za nova kvalitetna delovna mesta dobro zastavljene.

Tudi v prihodnje bo podjetje HTZ Velenje pri vseh programih odločno vlagalo vse napore v aktivnosti, ki bodo posledično pripeljale do podobnih projektov in da bo le-teh čim več. Zaposleni v podjetju HTZ so že večkrat dokazali, da zmorejo, hočejo in znajo pridobiti posel, kvalitetno izpeljati projekt in s tem vsako leto povečevati prihodke na zunanjih trgih.

»Želel bi čestitati in iskreno pohvaliti vse zaposlene na enoti ESTO in vse tiste, ki so pripomogli k temu, da smo posel sklenili. Prepričan sem, da bodo takšni in podobni poslovni dogodki spodbuda zaposlenim tudi pri vseh ostalih programih družbe,« je po podpisu pogodbe dejal direktor HTZ Velenje Dejan Radovanović.

Andreas Liebl, direktor področja Tehnika v BSH Hišni aparati je povedal, da so HTZ Velenje izbrali predvsem zaradi dobrih referenc in dobre bonitetne ocene, ki bo zagotavljala, da bo projekt nemoteno potekal, kvalitetno izveden in pravočasno zaključen. »Naš namen je bil izbrati ponudnika, ki je finančno stabilen in je sposoben v določenem času, denarju in kakovosti izpeljati projekt,« je pojasnil Boštjan Gorjup, direktor področja gospodarjenja.

Dela na projektu so se že pričela, pogodbeno obvezujoč rok za dokončanje vseh del pa je 8. avgust 2011. Skupna vrednost del znaša 1.250.000 EUR in predstavlja četrtino planirane letne eksterne realizacije PC ESTO.

Objavljeno: 21-04-2011