Premogovnik Velenje – energetsko najbolj učinkovito podjetje v Sloveniji

Rajko Pirnat iz Premogovnika energetski menedžer leta
Premogovnik Velenje zmagovalec tudi v spletnem tekmovanju

Na konferenci Dnevi energetikov v Portorožu so v ponedeljek, 11. aprila 2011, v Portorožu že petnajstič podelili nagrado za energetsko učinkovito podjetje in dvanajstič za energetsko učinkovit projekt, četrtič pa je bila podeljena tudi nagrada za projekt Obnovljivi viri energije (OVE). Laskavi naziv Energetsko učinkovito podjetje v kategoriji velikih podjetij je pripadel Premogovniku Velenje, ki je bil med finaliste uvrščen že lani. Energetski menedžer leta je postal Rajko Pirnat iz Premogovnika Velenje, ki je v imenu podjetja tudi prevzel nagrado.

Premogovnik Velenje svojo uspešno zgodbo gradi na temeljih tradicije in lastnega znanja, z najboljšo tehnološko opremo, s pripadnostjo zaposlenih, ki so vrhunsko usposobljeni na različnih področjih, ter s smelo začrtanimi razvojnimi koraki, ki so usmerjeni vse do leta 2054.

Letošnja konferenca je dala prednost energetski učinkovitosti. »Učinkovito in aktivno upravljanje z energijo in naravnimi viri je ena od prednostnih nalog Premogovnika Velenje. Energetska učinkovitost je izziv za vsako podjetje, zato smo se v naši družbi odločili, da izpeljemo ukrepe za zmanjšanje rabe energije v svojih poslovnih objektih in v tehnološkem procesu. V zadnjih letih smo v podjetju zmanjšali celotno porabo energije za 8 do 10 odstotkov, zmanjšali pa smo tudi specifično rabo vseh energentov na proizvod,« je poudaril energetski menedžer leta Rajko Pirnat. »Lani smo na tem mestu obljubili, da bomo še naprej učinkoviti pri rabi energije, kar smo izpolnili. Letos pa obljubljamo, da bomo naslednje leto pridobili certifikat novega standarda EN 16001 za sistem upravljanja z energijo.«

Na razpis je letos prispelo 17 prijav. Novost letošnjega izbora je razdelitev kategorije na dve podkategoriji, in sicer energetsko učinkovito veliko podjetje in energetsko učinkovito malo podjetje. Največ prijav je prispelo za kategorijo energetsko učinkovit projekt, sledi kategorija projekt uporabe obnovljivih virov energije (OVE). Izbrani podjetji sta prejeli priznanji za energetsko učinkovito podjetje, hkrati pa sta energetska menedžerja iz vsakega od teh podjetij prejela tudi denarno nagrado. Strokovna komisija je podelila tudi posebna priznanja za energetsko učinkovitost podjetjem, ki so dosegla visoko raven energetske učinkovitosti.

Drugo leto zapored je potekalo tudi glasovanje bralcev in uporabnikov spletne strani časnika Finance. Ti so iz ožjega izbora prijaviteljev, ki ga je pripravila komisija, lahko izbrali svojega favorita v posamezni kategoriji. Zmagovalci spletnega izbora so dobili posebna priznanja časnika Finance. V spletnem izboru je v kategoriji Energetsko učinkovito večje podjetje drugič zapored zmagal Premogovnik Velenje.
»V Skupini Premogovnik Velenje se zavedamo, da danes podjetje, ki ni energetsko učinkovito, ne more biti poslovno uspešno,« se je priznanja za energetsko učinkovito podjetje razveselil tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. »V Premogovniku Velenje si prizadevamo za učinkovito rabo energije in smo na tem področju v preteklih letih že dosegli nekaj uspehov. Kazalniki rabe energije kažejo na konstantno padanje porabe električne energije, toplotne energije, komunalne vode, komprimiranega zraka in dizel goriva v Premogovniku Velenje. Zaradi izvedenih ukrepov in učinkovitega ravnanja z energijo se specifična poraba energije vsako leto znižuje.«
Z uporabo nove spletne aplikacije Centralni nadzorni sistem energetike (CNSE) v Premogovniku Velenje izvajamo energetsko knjigovodstvo o porabi vseh energentov in ciljno načrtujemo porabo energije. V letu 2010 smo izvajali ukrepe za racionalno rabo razsvetljave in komprimiranega zraka. S spremljanjem trenutne porabe preko CNSE vplivamo na regulacijo temperatur in s tem na porabo toplote za ogrevanje v skupnih prostorih Premogovnika in pripravo sanitarne vode. Vplivamo na delovanje ogrevalnih postaj in spremljamo temperature v jami. S primernejšimi temperaturami ogrevanja dosegamo nižje stroške zaradi reguliranega odjema daljinske toplote. Porabo komunalne vode smo znatno znižali z obnovo hidrantnega omrežja. Z rednim obveščanjem in izobraževanjem zaposlene osveščamo o načinih varčne rabe energije. Spodbujamo inovativno dejavnost tudi na področju varčevanja z energijo.

Tudi v povezanih družbah Skupine Premogovnik Velenje podpiramo razvoj programov učinkovite rabe energije in okolju prijaznih tehnologij. V energetski pisarni se zbirajo predlogi in nastajajo projekti za učinkovito rabo energije v celotni Skupini. Več let zaporedoma smo prejeli nagrado za energetsko varčno podjetje in smo zmagovalci En.odmeva 2011 za najbolj prodorno energetsko podjetje v Sloveniji v razredu velikih podjetij.

Kljub temu da je Premogovnik Velenje energetsko podjetje, redno dosegamo izredne kazalnike uspešnosti gospodarjenja z energenti, kar vpliva na nižjo ceno premoga in posledično elektrike, proizvedene v Termoelektrarne Šoštanj.

Objavljeno: 11-04-2011