Premogovnik Velenje ponovno finalist izbora za energetsko učinkovito podjetje – najava spletnega glasovanja

Časnik Finance je skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo tudi letos objavil razpis za energetsko učinkovito podjetje. Med finalisti izbora je tudi Premogovnik Velenje, ki se poteguje za naziv Energetsko učinkovito podjetje 2011, v kategoriji velikih podjetij.

Na razpis je letos, tako kot v preteklem letu, prispelo 17 prijav. Novost letošnjega izbora je razdelitev kategorije na dve podkategoriji, in sicer energetsko učinkovito veliko podjetje in energetsko učinkovito malo podjetje. Največ prijav je prispelo za kategorijo energetsko učinkovit projekt, sledi kategorija projekt uporabe obnovljivih virov energije (OVE). Organizatorja bosta v mesecu aprilu že petnajstič podelila nagrado za energetsko učinkovito podjetje in dvanajstič za energetsko učinkovit projekt, četrtič pa bo podeljena tudi nagrada za projekt OVE.

Nagrajenci bodo razglašeni 11. aprila 2011 na konferenci Dnevi energetikov v Portorožu. Izbrani podjetji bosta prejeli priznanji za energetsko učinkovito podjetje, hkrati pa bosta energetska menedžerja iz vsake od teh podjetij prejela denarno nagrado. Strokovna komisija bo podelila tudi posebna priznanja za energetsko učinkovitost podjetjem, ki so dosegla visoko raven energetske učinkovitosti.

Drugo leto zapored bo potekalo glasovanje bralcev in uporabnikov spletne strani časnika Finance. Ti bodo iz ožjega izbora prijaviteljev, ki ga je pripravila komisija, lahko izbrali svojega favorita v posamezni kategoriji. Zmagovalci spletnega izbora bodo dobili posebna priznanja. Spletno glasovanje bo ločeno od glasovanja komisije, rezultati pa bodo prav tako predstavljeni 11. aprila v Portorožu. Za Premogovnik Velenje lahko glasujete na spletni povezavi http://www.finance-akademija.si/energetiki11/index.php?go=905.

V Skupini Premogovnik Velenje se zavedamo, da danes podjetje, ki ni energetsko učinkovito, ne more biti poslovno uspešno. V Premogovniku Velenje si prizadevamo za učinkovito rabo energije in smo na tem področju v preteklih letih že dosegli nekaj uspehov. Kazalniki rabe energije kažejo na konstantno padanje porabe električne energije, toplotne energije, komunalne vode, komprimiranega zraka in dizel goriva v Premogovniku Velenje. Zaradi izvedenih ukrepov in učinkovitega ravnanja z energijo se specifična poraba energije vsako leto znižuje.

Tudi v povezanih družbah podpiramo razvoj programov učinkovite rabe energije in okolju prijaznih tehnologij. V energetski pisarni se zbirajo predlogi in nastajajo projekti za učinkovito rabo energije v Skupini Premogovnik Velenje. Več let zaporedoma smo prejeli nagrado za energetsko varčno podjetje in smo zmagovalci En.odmeva 2011 za najbolj prodorno energetsko podjetje v Sloveniji v razredu velikih podjetij.

Kljub temu da je Premogovnik Velenje energetsko podjetje, redno dosegamo izredne kazalnike uspešnosti gospodarjenja z energenti, kar vpliva na nižjo ceno premoga in posledično elektrike, proizvedene v TE Šoštanj.

Objavljeno: 01-04-2011