Študenti Naravoslovnotehniške fakultete iz Ljubljane na strokovni ekskurziji v Premogovniku Velenje

V petek, 25. marca 2011, so Premogovnik Velenje obiskali študenti Naravoslovnotehniške fakultete (NTF) Univerze v Ljubljani, oddelek za geotehnologijo in rudarstvo. Sprejel jih je vodja Tehničnih služb Premogovnika Velenje mag. Bojan Lajlar, ki je tudi asistent na omenjeni fakulteti.

V okviru vaj iz predmeta tehnično rudarstvo so se strokovne ekskurzije udeležili študenti 3. letnika univerzitetnega programa in študenti 2. letnika visokošolskega študija NTF. Podrobneje smo jim predstavili delovanje organizacijske enote Tehnične službe. Na področju projektive smo jih seznanili z rudarsko, strojno in elektro projektivo, na področju hidrogeologije pa s hidrologijo, geologijo, geomehaniko in geotehničnim laboratorijem. Predstavili smo jim projekt izgradnje izvažalnega jaška NOP 2, ogledali pa so si tudi pripravljalna dela za njegovo izgradnjo.

V Premogovniku Velenje se zavedamo, da so kadri najpomembnejši kapital podjetja, zato veliko vlagamo v izobraževanje. Da je izobraževanje pomemben segment delovanja se odraža na več področjih, med njimi tudi na področju sodelovanja z različnimi fakultetami.

Objavljeno: 29-03-2011