4. občni zbor Kluba upokojencev Premogovnika Velenje

Upravni odbor Kluba upokojencev Premogovnika Velenje je za torek, 29. marca 2011, ob 17. uri sklical 4. občni zbor kluba v Domu kulture v Velenju. Pregledali bodo delovanje kluba v preteklem letu ter določili plan dela in finančni plan za leto 2011.

Klub upokojencev Premogovnika Velenje je bil ustanovljen decembra 2007. Njegov namen je združevanje vseh upokojencev, ki so bili kadarkoli zaposleni v eni od družb Skupine Premogovnik Velenje, skrb za njihovo druženje, sodelovanje v različnih dejavnostih ter negovanje rudarske tradicije. Članstvo v klubu nudi številne ugodnosti. O svojem delu klub obvešča člane prek spletne strani Premogovnika Velenje (www.rlv.si), brezplačnega telefonskega odzivnika (080 9893), internega časopisa Rudar, vsako sredo med 9. in 11. uro pa imajo v stekleni direkciji na Rudarski 6 v Velenju odprto pisarno.

Objavljeno: 23-03-2011