Premogovnik Velenje je najbolj prodorno energetsko podjetje v Sloveniji

V sredo, 2. marca 2011, je v Ljubljani v organizaciji spletnega portala Energetika.NET potekala Strateška energetska konferenca EN.odmev. Na tradicionalni letni strateški energetski konferenci so se že četrto leto zapored na enem mestu zbrali vsi vodilni slovenski energetiki, ki so razpravljali o prihodnosti slovenske energetike in razvojnih načrtih na področju električne energije, plina, nafte, obnovljivih virov in energetske učinkovitosti. Na konferenci so podelili nagrade za najbolj prodorno energetsko podjetje En.odmev 2011. Zmagovalec v razredu velikih podjetij je postal PREMOGOVNIK VELENJE.

Kot so povedali v obrazložitvi, je »Premogovnik Velenje strokovno komisijo prepričal z nadpovprečnimi rezultati, izredno tehnološko dovršenostjo, energetsko učinkovitostjo in pozicijo tehnološkega vodje v celotni regiji JV Evrope. Kljub temu da je Premogovnik Velenje energetsko podjetje, se trudijo zniževati tudi  delež porabljene energije po količini in stroških. Redno dosegajo izredne kazalnike uspešnosti gospodarjenja z energenti, kar vpliva na nižjo ceno premoga in posledično energentov ustvarjenih iz premoga. Pozicijo tehnološkega vodje so si pridobili skozi leta investiranja v najmodernejše tehnologije. Tako aktivno sodelujejo pri razvoju tehnologij za zmanjševanje in zajemanje izpustov CO2, dosegajo sam svetovni vrh pri učinkovitosti odkopov in njihovi količini in sodelujejo pri razvoju najmodernejših tehnologij odkopavanja premoga, le-te pa tudi sami koristijo. Premogovnik Velenje svojo uspešno zgodbo gradi na temeljih tradicije in lastnega znanja, z najboljšo tehnološko opremo, s pripadnostjo zaposlenih, ki so vrhunsko usposobljeni na različnih področjih, ter s smelo začrtanimi razvojnimi koraki, ki so usmerjeni vse do leta 2054.«

 »Slovenska energetika je v primerjavi s svetom že danes nizkoogljična, moramo pa k temu zavezati še vse ostale sektorje,« je udeležence strateške energetske konference nagovoril direktor Premogovnika Velenja dr. Milan Medved kot uvodničar in sodelujoči v omizju na temo Bodoča oskrba z energijo iz domačih proizvodnih virov. Povedal je, da ni države, ki ne bi uporabljala premoga, zato ostaja pomemben energent tudi v prihodnje.
Bolj kot energent pa je po Medvedovih besedah pomembno, da imamo energetske lokacije. Poudaril je, da so ljudje v Šaleški dolini vajeni živeti z energetiko že več kot stoletje. »Vsakemu lokalnemu okolju, ki je pripravljeno živeti z energetskim objektom takšnega obsega, bi bilo treba dati priznanje.«
»Premog bomo kot energent uporabljali tudi v prihodnje, zaradi omejevanja izpustov v okolje pa je pomembno, da ga uporabljamo v sodobnih termoenergetskih napravah,« je na omizju o domačih proizvodnih virih še poudaril dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje, ki je ob tej priložnosti pripomnil, da je strokovna javnost odrinjena od nastajanja Nacionalnega energetskega programa (NEP). Pravi, da izhodišča za NEP niso prava, še posebej ne, če čakamo na scenarij brez bloka 6. »Scenarij brez bloka 6 ni primeren. Blok 6 je okoljsko potreben projekt za Slovenijo, saj se z njim obetajo boljši časi tako za ljudi kot okolje.«
V Skupini Premogovnik Velenje se zavedamo, da danes podjetje, ki ni energetsko učinkovito, ne more biti poslovno uspešno. V Premogovniku Velenje si prizadevamo za učinkovito rabo energije in smo na tem področju v preteklih letih že dosegli kar nekaj uspehov. Kazalniki rabe energije kažejo na konstantno padanje porabe električne energije, toplotne energije, komunalne vode, komprimiranega zraka in dizel goriva v Premogovniku Velenje. Zaradi izvedenih ukrepov in učinkovitega ravnanja z energijo se specifična poraba energije vsako leto znižuje.

V podjetju smo se odločili, da izpeljemo ukrepe za zmanjšanje rabe energije v svojih poslovnih objektih in v tehnološkem procesu. V zadnjih letih smo v podjetju zmanjšali celotno porabo energije za 8 do 10 odstotkov, zmanjšali pa smo tudi specifično rabo vseh energentov na proizvod.

V letu 2010 smo izvajali ukrepe za racionalno rabo razsvetljave in komprimiranega zraka, kjer za proizvodnjo porabljamo električno energijo. Z racionalizacijo razsvetljave v prostorih in z upoštevanjem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja smo začeli urejati varčno zunanjo razsvetljavo. S spremljanjem trenutne porabe preko Centralno-nadzornega sistema energetike (CNSE) vplivamo na regulacijo temperatur in s tem na porabo toplote za ogrevanje v skupnih prostorih Premogovnika in pripravo sanitarne vode. Vplivamo na delovanje ogrevalnih postaj in spremljamo temperature v jami. S primernejšimi temperaturami ogrevanja dosegamo nižje stroške zaradi reguliranega odjema daljinske toplote. Porabo komunalne vode smo znatno znižali z obnovo hidrantnega omrežja na področju NOP. Največji vpliv na porabo dizel goriva imajo sanacije in montaže opreme, zato jih zelo skrbno načrtujemo, prav tako je bilo manj obratovalnih ur visečih dizel lokomotiv.
Z uporabo nove spletne aplikacije CNSE izvajamo energetsko knjigovodstvo o porabi vseh energentov in ciljno načrtujemo porabo energije.
Z rednim obveščanjem in izobraževanjem zaposlene osveščamo o načinih varčne rabe energije. Spodbujamo inovativno dejavnost tudi za varčevanje z energijo.

Kljub temu da je Premogovnik Velenje energetsko podjetje, se trudimo da je delež porabljene energije po količini in stroških vsako leto manjši. Redno dosegamo izredne kazalnike uspešnosti gospodarjenja z energenti, kar vpliva na nižjo ceno premoga in elektrike, proizvedene v TE Šoštanj.

Objavljeno: 03-03-2011