Predstavniki projektne skupine za mednarodni projekt CoGasOUT na delovnem obisku v Premogovniku Velenje

Premogovnik Velenje je projektni partner mednarodnega raziskovalno-razvojnega (R & D) projekta CoGasOUT, ki ga koordinira fakulteta Imperial College London (ICL). Gre za razvoj tehnologije kontroliranega razplinjevanja odkopnih stebrov in zmanjšanja možnosti izbruhov plina pri odkopavanju debelih/strmih slojev premoga. V 3,7 milijonov vrednem projektu, ki ga sofinancira evropski Raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS), ima Premogovnik Velenje 18,4 odsotni delež. V ponedeljek, 7. marca 2011, ob 8. uri bodo člani omenjene projektne skupine obiskali Premogovnik Velenje, kjer jih bo v Rumeni dvorani sprejel direktor dr. Milan Medved s sodelavci.
Namen projekta je razvoj in aplikacija najboljših tehnologij (BAT tehnologij) na področju razplinjevanja zelo debelih/strmih slojev premoga, racionalizacija pridobivanja premoga, večja varnost in humanost delovnega mesta, reševanje okoljskih problemov, prenos znanja in tehnologij v prakso ter mednarodno sodelovanje z namenom pridobivanja evropskih sredstev.
V Premogovniku Velenje smo se intenzivno lotili priprav projektov za prijave na slovenske in EU razpise. Pri tem sodelujemo s številnimi tujimi ter slovenskimi partnerji, EU komisijo, Združenjem Euracoal, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter številnimi drugimi. Vlaganja v modernizacijo proizvodnih procesov ter v nove razvojne projekte so naša dolgoročna naloga, zato smo leta 2009 štiri razvojne projekte prijavili na razpis RFCS za pridobitev evropskih sredstev. V letu 2010 so bila odobrena sredstva za projekta CoGasOUT (razplinjevanje lignita) in LowCarb (optimizacija zračenja in črpanja jamskih voda).
Glede na dolgoročni načrt pridobivanja lignita v Premogovniku Velenje, ki je predviden do leta 2054 in trenutno zagotavlja 30-odstotni delež pri proizvodnji električne energije v Sloveniji, smo se v Premogovniku Velenje odločili slediti svetovnim trendom in smo pred tremi leti ustanovili projektno skupino, ki se razvojno ukvarja s problematiko Čistih premogovnih tehnologij (CCT). Lansirali smo projekt CCT, ki obsega tri sklope: Razplinjevanje lignitnega sloja, Zajem, transport in skladiščenje CO2 (CCS) ter Podzemno uplinjanje lignita (PUP).
Izjave za medije so predvidene ob 12.45 uri v Rumeni dvorani Premogovnika Velenje.

Objavljeno: 03-03-2011