Zmagovalna ideja je tista, ki vedno šteje

Natečaj ”Zmagovalna ideja 2010” je natečaj SAŠA inkubatorja, regionalnega podjetniškega inkubatorja iz Velenja, za najboljši poslovni načrt SAŠA regije, ki ga organiziramo skupaj s Premogovnikom Velenje. Natečaj je namenjen spodbujanju podjetniške aktivnosti v regiji ter sami promociji pomena inovativnega podjetništva. Temelji na identificiranju inovativnih podjetniških idej, nudenju strokovne pomoči podjetnikom iz strani svetovalcev SAŠA inkubatorja, aktivnemu mreženju v sklopu vseh dogodkov natečaja ter izboru, promociji in nagrajevanju najboljših podjetniških idej in poslovnih načrtov start-up podjetij v regiji.

Zaključek natečaja z razglasitvijo nagrajencev smo pripravili v sredo, 2. februarja 2011, v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje. Z natečajem smo želeli spodbuditi regionalno tekmovalno vzdušje in kot subjekt podpornega podjetniškega okolja, skupaj z drugimi organizacijami inovativnega okolja v regiji, gradili prepoznavno, podjetniško usmerjeno regijo SAŠA. Ključnega pomena za razvoj podjetništva v regiji so ponudniki kapitala, produktov za inovativna podjetja in razvojno-raziskovalna jedra, ki lahko s svojim sodelovanjem prispevajo k uspešnemu razvoju podjetij v regiji. Organizatorji natečaja smo k aktivnemu sodelovanju pritegnili tudi organizacije, ki v projektu sodelujejo kot pokrovitelj oz. storitveni partner ter na ta način promovirajo svoje odlične izdelke in storitve. Prav tako smo k sodelovanju pritegnili tudi njihove inovativne sodelavce, ki razvijajo obetavne notranje podjetniške projekte in na ta način gradijo nove poslovne priložnosti za uspešen razvoj poslovanja organizacij v SAŠA regiji

»Inovativne ideje se ves čas »rojevajo« tudi v Premogovniku Velenje,« je goste nagovoril direktor podjetja dr. Milan Medved. »Na začetku obratovanja velenjskega premogovnika je bilo življenje rudarjev usmerjeno v preživetje in pogoje dela ter borbo za boljšo prihodnost. Značilnosti sedanje dobe pa so zaposlovanje visokokvalificiranih rudarskih strokovnjakov, uvajanje moderne opreme, mehaniziranih odkopov, varnost in humanost dela ter skrb za okolje.«

Povedal je še, da smo v več kot 135-letni zgodovini v Skupini Premogovnik Velenje poleg pridobivanja premoga razvili še številne druge dejavnosti – tako znotraj matičnega podjetja kakor preko povezanih družb. »Te danes tvorijo pisano paleto proizvodov, programov in storitev, preko katerih celotna skupina širi svoje poslovanje. S tem uresničujemo svojo dolgoročno strategijo zmanjševanja odvisnosti od premoga in uvajamo programe, ki so vse bolj tržno usmerjeni. Ti programi pa so seveda zagotovilo za nova delovna mesta, za katera si prizadevamo in bodo nudila možnost zaposlitve novim generacijam.«

Podjetniške delavnice in podjetniški forum

Natečaj je potekal v dveh fazah. V mesecu avgustu in septembru 2010 so v okviru prve faze potekale podjetniške delavnice po regiji, na katerih so sodelovali izkušeni strokovnjaki, ki so se tudi sami soočili z izzivi podjetništva. Udeleženci delavnic so bili deležni praktičnih in uporabnih nasvetov, spoznali so ključne elemente dobrega poslovnega načrta in osvojili veščine uspešne predstavitve podjetniških idej. Udeležencem smo na delavnicah podali temeljne napotke za raziskavo trga in pripravo trženjskega načrta, napotke za uspešno črpanje nepovratnih sredstev EU, napotke za uspešno preskrbo dolžniškega in lastniškega kapitala ter napotke za uporabo najsodobnejšega orodja za poslovno načrtovanje pri pripravi finančnega načrta. Nosilci kakovostnih podjetniških idej pa so dobili možnost, da svojo idejo predstavijo na podjetniški delavnici, ki smo jo poimenovali Forum idej, ter si na ta način pridobili kakovostno mnenje o njihovi ideji.

V drugi fazi natečaja smo na podlagi prijavljenega poslovnega načrta ter osebne predstavitve pred strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki podjetnikov, strokovnjakov, profesorjev, predstavnikov podpornih institucij, bančnikov in investitorjev, v mesecu oktobru izbrali zmagovalca na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Ti kriteriji so inovativnost in kreativnost podjetniške ideje, prepričljivost in primerna pokritost ključnih vsebin poslovnega načrta, tržna privlačnost podjetniške ideje, uresničljivost poslovnega načrta ter primernost tehnične izvedbe ideje.

Nagrajence je razglasil direktor PV Investa mag. Drago Potočnik, ki je ob tej priložnosti povedal, da je družba PV Invest razvojno naravnano podjetje, ki v sklopu svojih razvojnih aktivnosti podpira in razvija podjetniško podporno okolje v naši regiji. »Seveda si želimo še več podjetniškega duha v regiji, saj je v tem času, ko krizo gospodarstva že čutimo, to nadvse pomembno. V današnjem času je potrebno še bolj iskati možnosti, ki nas vržejo iz povprečja. Inovativnost, kreativnost posameznika ali tima rodi ideje. Izkoristek vseh potencialov tako v sebi kot okolju, inspiracija, prosti čas,znanje, razvoj, investicijska možnost ter kanček sreče so ključni elementi, da ideja ugleda luč pravega podjetništva. Ne gre več samo za inoviranje, gre za inoviranje, združeno z vrhunsko podjetniško iniciativo izkoriščanja poslovnih priložnosti.«

Regijsko start–up podjetje, ki si je pridobilo laskavi naslov »Zmagovalna ideja v SAŠA regiji za leto 2010« ter denarno nagrado v višini 3000 EUR, je postalo podjetje Stories design, ki je pripravilo najboljši poslovni načrt. To je mlado podjetje, ki se predstavlja z vrhunskimi izdelki lokalnega, družbeno-kulturnega, uporabnega sodobnega oblikovanja.

Na drugo mesto se je uvrstilo podjetje TIE, d. o. o., ki je prejelo denarno nagrado v višini 2000 EUR, ATEI, d. o. o., pa je za uvrstitev na tretje mesto prejelo 1000 EUR.

Objavljeno: 04-02-2011