Zaključek akcije Zmagovalna ideja 2010 in razglasitev rezultatov

Natečaj ”Zmagovalna ideja 2010” je natečaj SAŠA inkubatorja, regionalnega podjetniškega inkubatorja iz Velenja, za najboljši poslovni načrt SAŠA regije, ki ga organiziramo skupaj s Premogovnikom Velenje. Natečaj je namenjen spodbujanju podjetniške aktivnosti v regiji ter sami promociji pomena inovativnega podjetništva. Temelji na identificiranju inovativnih podjetniških idej, nudenju strokovne pomoči podjetnikom iz strani svetovalcev SAŠA inkubatorja, aktivnemu mreženju v sklopu vseh dogodkov natečaja ter izboru, promociji in nagrajevanju najboljših podjetniških idej in poslovnih načrtov start – up podjetij v regiji.

Z natečajem smo vzpodbudili regionalno tekmovalno vzdušje in kot subjekt podpornega podjetniškega okolja, skupaj z drugimi organizacijami inovativnega okolja v regiji, gradili prepoznavno, podjetniško usmerjeno regijo SAŠA. Ključnega pomena za razvoj podjetništva v regiji so ponudniki kapitala, produktov za inovativna podjetja in razvojno-raziskovalna jedra, ki lahko s svojim sodelovanjem prispevajo k uspešnemu razvoju podjetij v regiji. Organizatorji natečaja smo k aktivnemu sodelovanju pritegnili tudi organizacije, ki v projektu sodelujejo kot pokrovitelj oz. storitveni partner ter na ta način promovirajo svoje odlične izdelke in storitve. Prav tako smo k sodelovanju pritegnili tudi njihove inovativne sodelavce, ki razvijajo obetavne notranje podjetniške projekte in na ta način gradijo nove poslovne priložnosti za uspešen razvoj poslovanja organizacij v SAŠA regiji

Podjetniške delavnice in podjetniški forum

Natečaj je potekal v dveh fazah. V mesecu avgustu in septembru 2010 so v okviru prve faze potekale podjetniške delavnice po regiji, na katerih so sodelovali izkušeni strokovnjaki, ki so se tudi sami soočili z izzivi podjetništva. Udeleženci delavnic so bili deležni praktičnih in uporabnih nasvetov, spoznali so ključne elemente dobrega poslovnega načrta in osvojili veščine uspešne predstavitve podjetniških idej. Udeležencem smo na delavnicah podali temeljne napotke za raziskavo trga in pripravo trženjskega načrta, napotke za uspešno črpanje nepovratnih sredstev EU, napotke za uspešno preskrbo dolžniškega in lastniškega kapitala ter napotke za uporabo najsodobnejšega orodja za poslovno načrtovanje pri pripravi finančnega načrta. Nosilci kakovostnih podjetniških idej pa so dobili možnost, da svojo idejo predstavijo na podjetniški delavnici, ki smo jo poimenovali Forum idej, ter si na ta način pridobili kakovostno mnenje o njihovi ideji.

V drugi fazi natečaja smo na podlagi prijavljenega poslovnega načrta ter osebne predstavitve pred strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predstavniki podjetnikov, strokovnjakov, profesorjev, predstavnikov podpornih institucij, bančnikov in investitorjev, v mesecu oktobru izbrali zmagovalca na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Ti kriteriji so inovativnost in kreativnost podjetniške ideje, prepričljivost in primerna pokritost ključnih vsebin poslovnega načrta, tržna privlačnost podjetniške ideje, uresničljivost poslovnega načrta ter primernost tehnične izvedbe ideje.

Šest finalistov, ki so opravili osebno predstavitev: Primož Pirtovšek; ATEI, d. o. o.; TIE, d. o. o.; ADESCO, d. o. o.; Venetian Design, Armin Koren, s. p., in Stories Design, d. o. o.

Izbrali smo najboljši poslovni načrt in regijsko start – up podjetje, ki si je pridobilo laskavi naslov »Zmagovalna ideja v SAŠA regiji za leto 2010« ter denarno nagrado.

Zaključna prireditev ter razglasitev prvih treh finalistov ter najboljše regijsko start-up podjetje SAŠA regije bo v sredo, 2. februarja 2011, ob 14. uri v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje.

Vljudno vabljeni!

Objavljeno: 31-01-2011