Premogovnik Velenje – energetsko učinkovito podjetje

V Skupini Premogovnik Velenje se zavedamo, da danes podjetje, ki ni energetsko učinkovito, ne more biti poslovno uspešno. V Premogovniku Velenje si prizadevamo za učinkovito rabo energije in smo na tem področju v preteklih letih že dosegli nekaj uspehov. Kazalniki rabe energije kažejo na konstantno padanje porabe električne energije, toplotne energije, komunalne vode, komprimiranega zraka in dizel goriva v Premogovniku Velenje. Zaradi izvedenih ukrepov in učinkovitega ravnanja z energijo se specifična poraba energije vsako leto znižuje.

Električna energija

V 2010 letu smo porabo znižali za 3 % glede na 2009. Izvajali smo ukrepe za racionalno rabo razsvetljave in komprimiranega zraka, kjer za proizvodnjo porabljamo električno energijo. Prezračevanje jame je fiksni strošek neodvisen od proizvodnje. Možno je bilo zmanjšati porabo s prirejenim zračenjem v dela prostih dneh z glavnimi ventilatorji. Z racionalizacijo razsvetljave v prostorih in z upoštevanjem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja smo začeli urejati varčno zunanjo razsvetljavo. Nekaj učinkov za nižjo porabo dobimo z v prakso vpeljanimi ukrepi pri projektu prenove procesov in pri osveščeni rabi pri zaposlenih. Znatne učinke bomo dobili z investicijo v učinkovitejše črpanje vode iz jame.

Toplotna energija

S spremljanjem trenutne porabe preko Centralno-nadzornega sistema energetike (CNSE) vplivamo na regulacijo temperatur in s tem na porabo toplote za ogrevanje v skupnih prostorih Premogovnika in pripravo sanitarne vode. Vplivamo na delovanje ogrevalnih postaj in spremljamo temperature v jami. S primernejšimi temperaturami ogrevanja dosegamo nižje stroške zaradi reguliranega odjema daljinske toplote. V letu 2010 je priključna moč iz 23 MW zmanjšana za 1,8 MW. Fiksni strošek ogrevanja je zmanjšan za 39.000 EUR na leto. Z ukrepi pri dvigu ozaveščenosti zaposlenih sledimo smernicam »Učinkovite rabe energije« in »Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah«.

Komunalna voda

V letu 2010 smo porabo znatno znižali, in sicer za 22 % glede na 2009.
Največji učinek je povzročila obnova hidrantnega omrežja na področju NOP. S spremljanjem trenutne porabe preko CNSE vplivamo na porabnike, z ukrepi bomo nadaljevali v smislu dviga osveščenosti zaposlenih. 

Komprimiran zrak

V letu 2010 smo porabo znižali za 7 % glede na 2009. Spremljali smo ciljno porabo s CNSE, zmanjšali rabo v jami in še zmanjšali izgube na omrežju. Dobili smo osnovo za podatek o lastni ceni komprimiranega zraka. Projekt merjenja proizvodnje in porabe kompromiranega zraka se izvaja. Pokazalo se je, da poraba v podjetjih zunaj  narašča, v jami pa je porasla samo v zadnjih dveh mesecih.

Dizel

V letu 2010 smo porabo znižali za 15 % glede na leto 2009. Manj je bilo obratovalnih ur visečih dizel lokomotiv. Največji vpliv na porabo imajo sanacije in montaže opreme, zato jih zelo skrbno načrtujemo.

Kljub temu da je Premogovnik Velenje energetsko podjetje, redno dosegamo izredne kazalnike uspešnosti gospodarjenja z energenti, kar vpliva na nižjo ceno premoga in posledično elektrike, proizvedene v TE Šoštanj.

Objavljeno: 27-01-2011