Največji dosežek Premogovnika Velenje po treh mesecih delovanja dosega svoj cilj

17. novembra 2010 je v jami Pesje pričel z obratovanjem  odkop z imenom k.-50/C. Ta odkop je največji dosežek Premogovnika Velenje v nekaj zadnjih letih, saj je na njem montirano najzmogljivejše hidravlično podporje, ki so ga skupaj s proizvajalcem razvili tudi naši strokovnjaki.
Podporje je po prvih treh mesecih odkopavanja doseglo svoj cilj, saj smo z njim povečali učinke odkopavanja ob hkratnem zagotavljanju varnosti za zaposlene. Na tem odkopu, katerega dolžina je 684 metra in širina 150 m, dovoljena odkopna višina pa med 20,1 in 47,8 metra, so doslej obratovali 41 delovnih dni. Dnevni napredek odkopa je v povprečju znašal nekaj manj kot 3 metre. Predvidena povprečna dnevna tonaža je 8.500 ton oz. skupno okoli 1 mio 600.000 ton. Do sedaj je bilo pri skupnem napredku 124,3 metra odkopanega 313.719 ton premoga. Odkop bo predvidoma deloval 192 odkopnih dni oz. nekaj manj kot 10 mesecev.
Posebnost odkopa k.-50/C je v tem, da je na njem montiranih 85 kompletov odkopnega hidravličnega podporja širine 1,75 m. Sekcije hidravličnega podporja v Premogovniku Velenje ne opravljajo samo funkcije podpiranja sloja premoga, temveč so tudi delovni stroji, saj sodelujejo pri točenju premoga iz stropa in pri pridobivanju premoga spredaj, pri čelni steni, v čemer je Premogovnik Velenje edinstven v pridobivanju premoga, po pridobljenem premogu na specifično površino odkopa pa predstavlja sam svetovni vrh učinkovitosti. Kot zanimivost dodajmo, da je ena sekcija hidravličnega podporja težka 20 ton, kar pomeni, da samo 85 sekcij predstavlja težo 1.700 ton, prišteti pa je treba še odkopni transporter in pridobivalni stroj. Na odkopu je vgrajen tudi avtomatizirani sistem za odpraševanje.
Dobre rezultate je pohvalil tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved: »Veseli smo, da se je najnovejše podporje, ki ga imamo na tem odkopu in je trenutno najboljše podporje za odkopavanje debelih slojev premoga v svetu, izkazalo kot zelo učinkovito. Odkop je dokaz dobre tehnološke opremljenosti našega podjetja, saj ta z vrhunsko elektro-strojno opremo dosega izjemne in rekordne rezultate ter je plod lastnega inženirskega znanja. Kaže na strokovno usposobljenost zaposlenih, ki delajo na tem odkopu oz. skrbijo za njegovo delovanje.«

Objavljeno: 20-01-2011