V Premogovniku Velenje ločeno zbirajo odpadke 400 metrov pod zemljo

V Premogovniku Velenje velik poudarek namenjamo odnosu do okolja, v katerem delujemo. Med svojimi strateškimi cilji imamo zapisan trajnostni vidik delovanja, ki ga tudi uresničujemo, ter modernizacijo proizvodnje premoga, ki prispeva k boljšim delovnim razmeram ter večji ekonomski in ekološki sprejemljivosti, tudi zaradi prilagajanja okoljskim zahtevam, ki jim je Slovenija podvržena v okviru Evropske skupnosti in zahtevajo nov in celovit strateški razmislek na področju energetike – z vidika proizvodnje in z vidika porabe energije. Prav zaradi tega se proizvodnja odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, pri čemer upoštevamo in delujemo v skladu s tremi standardi kakovosti: certifikati za sistem vodenja kakovosti, sistem ravnanja z okoljem ter sistem varnosti in zdravja pri delu po zahtevah standardov ISO 9001, ISO 14001 ter OHSAS 18001.
Veliko pozornost namenjamo urejanju okolja tako na površini znotraj tovarniških dvorišč kot v jami, ki obsega 50 km podzemnih prostorov – ti morajo biti redno vzdrževani in z varnostnega vidika tudi nadzorovani.
Ker v Premogovniku Velenje štejemo skrb za okolje kot eno izmed najpomembnejših vrednot našega podjetja, smo se odločili, da bomo pričeli z ločenim zbiranjem odpadkov tudi v našem delovnem okolju.
»Ideja za ločeno zbiranje odpadkov je nastala lani na izobraževanju za nadzornike in poslovodje, kjer je bilo omenjeno, da bomo tudi v našem podjetju morali ločevati odpadke,« pravi idejni vodja projekta Benjamin Sever, sicer poslovodja na Zračenju.
»Pri ločevanju je najbolj smotrno, da se odpadki ločujejo že na samem izvoru oziroma nastanku teh odpadkov, to je v jami. Obstoječim nosilcem za vreče za odpadke smo dodali še dva nosilca, ki smo jih tudi izdelali v našem podjetju.«
Sedaj imamo na vsakem mestu tri koše z obarvanimi vrečami za ločevanje odpadkov.  Za plastiko smo namenili vreče rdeče barve, za papir zelene in za ostale odpadke črne vreče. Za kovino in stekla košev še ni, saj je v jami tovrstnih odpadkov zelo malo. Za lažjo preglednost so poleg barvitosti vreč nad koši tudi napisne plošče z napisom tipa odpadka, ki se odlaga v posamezno vrečko.
Koši so locirani na vseh zbornih mestih in na vseh deloviščih, kar skupno znaša 15 lokacij v jami, od tega so na deloviščih še v izdelavi.
Ločeno zbiranje odpadkov smo v Premogovniku pričeli izvajati lani poleti; v avgustu 2010 smo že namestili prve koše za ločeno zbiranje odpadkov, najprej samo s črnimi vrečami. Barvne vreče smo uvedli šele konec lanskega leta, predvsem zaradi večje preglednosti in lažjega kasnejšega sortiranja.
Navdušenje nad idejo je izrazil tudi direktor dr. Milan Medved: »Premogovnik Velenje predstavlja sam vrh slovenskega inženirskega znanja, zato se nam zdi povsem logično, da tudi v svetovnem merilu najsodobnejšo rudarsko opremo uporabljamo na urejenih deloviščih. Takšno okolje je namreč predpogoj za kvalitetno izvajanje logističnih procesov v podporo proizvodnji premoga. V našem podjetju smo veseli in podpiramo podobne koristne ideje oz. predloge. Ugotavljam, da jih je vedno več, to pa je dober pokazatelj, da lahko Premogovnik uspešno deluje le ob sodelovanju prav vseh zaposlenih. Urejenost tako jamskih kakor tudi zunanjih prostorov najpogosteje opazijo in pohvalijo zunanji obiskovalci, še posebej tuji strokovnjaki, ki v primerjavi z drugimi svetovnimi rudniki Premogovnik Velenje postavljajo na najvišje mesto ne le kot visoko tehnološko razvit in eden najsodobnejših podzemnih premogovnikov na svetu, ampak tudi kot enega najbolj urejenih.«
Projekt uvajanja ločenega zbiranja odpadkov v jami bo zaključen v februarju 2011, kar pomeni, da bodo takrat popolnoma opremljene vse predvidene lokacije. Pripravljamo tudi poseben službeni nalog, ki bo natančno predpisoval mesta za ločevanje odpadkov na vseh deloviščih in zbornih mestih Premogovnika Velenje.

Objavljeno: 19-01-2011