V Premogovniku Velenje na delovnem obisku predstavniki turškega rudnika

Gostje navdušeni nad predstavljeno tehnologijo

Med 10. in 11. januarjem 2011 so se v Premogovniku Velenje na delovnem obisku mudili predstavniki turškega rudnika. Goste je sprejel direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved s sodelavci. Po predstavitvi podjetja in razvojnih načrtov so si ogledali pripravsko in odkopno delovišče, črpalno postajo, remizo, remontne delavnice, dispečerski center, skladišča in dežurni center, čemur so sledili pogovori po posameznih področjih, v katerih so velenjski strokovnjaki gostom iz Turčije predstavili primere dobre prakse ter možnosti sodelovanja med obema rudnikoma. Gostom so predstavili tudi delovanje in opremljenost jamske reševalne čete.

Turški predstavniki so povedali, da imajo za seboj več kot 23 let delovnih izkušenj s področja rudarskih tehnologij. V Sloveniji so bili prvič, prav tako so prvič videli Velenjsko odkopno metodo produkcije premoga v živo. »Vaši strokovnjaki so odgovorili na vsa naša vprašanja glede tehnologije izkopavanja. Dogovarjamo se, da bi vašo tehnologijo prenesli v turške rudnike. Sicer smo tudi v Turčiji razvili že nekaj metod izkopavanja premoga, vendar si želimo, da bi tudi vašo metodo pridobivanja debelih slojev uporabili v Turčiji. Obiskali smo že veliko premogovnikov po svetu, ampak moramo poudariti, da je Premogovnik Velenje eden izmed najučinkovitejših na svetu.

Ker ima Premogovnik Velenje visoko tehnološko razvito in napredno tehnologijo, ki jo z lastnimi strokovnjaki ustvarjamo in razvijamo v čedalje večji meri tudi sami, vidimo svoje ambicije v sodelovanju pri modernizaciji turških rudnikov. Podobno kot drugje v Evropi se tudi v JV regiji nadaljujejo investicije v modernizacijo pridobivanja premoga, ki bo eden ključnih energentov tudi v prihodnjih desetletjih.

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je zato ob obisku dejal, da Premogovnik Velenje nadaljuje svoj t. i. pohod v smeri prodaje svojih znanj in storitev izven Slovenije. Po uspešno zaključenih projektih v Bosni v letu 2009, ki so se nadaljevali tudi v preteklem letu, sedaj potekajo resni pogovori s predstavniki turških rudnikov po prenosu Velenjske odkopne metode (VOM) v njihove razmere. »V tem tednu je bila tukaj na obisku številna delegacija z rudarskega področja, ki skupno zajema preko 400 mio ton zalog premoga. V Turčiji so trdno odločeni, da bodo domači premog kot zanesljiv energent uporabljali tudi v prihodnosti, zato se pospešeno odločajo za modernizacijo podzemnega pridobivanja premoga, kjer so praviloma kvalitetnejši premogi kot na površinskih kopih. Glede na interes in zasedbo turške delegacije je njihova namera po uvedbi sodobnejših metod rudarjenja v njihove rudnike zelo močna. V Premogovniku Velenje so turške predstavnike sprejeli najboljši strokovnjaki, ki poleg tega, da obvladajo rudarsko stroko z vseh vidikov – tako z rudarskega, strojnega kot elektropodročja – so sami sodelovali že tudi pri vpeljavi Velenjske odkopne metode tudi v drugih rudnikih. Nadaljevanje internacionalizacije delovanja Premogovnika Velenje je za nas izjemno pomembno, saj s tem ne samo da prenašamo kvalitete VOM, ki dokazano sodi med najučinkovitejše pri odkopavanju debelih slojev premoga, ampak to prenaša tudi delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.«

Objavljeno: 12-01-2011