V Premogovniku Velenje predstavitev raziskovalnih nalog in podpis novih pogodb za štipendije “Energija znanju – znanje energiji”

V petek, 17. decembra 2010, je v prostorih Rumene dvorane upravne zgradbe Premogovnika Velenje potekala predstavitev raziskovalnih nalog in podpis novih pogodb o štipendijah »Energija znanju – znanje energiji«.

Premogovnik Velenje je kot družbeno odgovorno podjetje ponovno razpisal štipendije za tri študente oz. študentke katerekoli smeri študija in jo povezal z izdelavo raziskovalne naloge na z razpisom določene teme. Razpisana tematika se nanaša na razvoj celotne Šaleške doline ter izvirne ideje povezane z lokalnim okoljem, premogovništvom, energetiko in razvojem podjetništva. Izbrani štipendisti so podpisali pogodbe o štipendijah »Energija znanju – znanje energiji«, ki jih je Premogovnik razpisal v mesecu oktobru. Pri izdelavi nalog jim bo pomagal mentor iz Skupine Premogovnik Velenje.

Direktor dr. Milan Medved je študente nagovoril z besedami: »Premogovnik Velenje veliko pozornost posveča tako izobraževanju, kot tudi samoizobraževanju. V okviru natečaja želimo študente spodbuditi, da se še intenzivneje posvetijo temi, ki ni neposredno vezana na pridobivanje premoga«. Dodal je, da naj kljub težavam, ki se morebiti pojavljajo na njihovi poti, ne obupajo in vedno znova iščejo nove priložnosti in izzive tako kot Premogovnik Velenje.

Obenem je potekala predstavitev raziskovalnih nalog preteklih prejemnikov štipendij. Predstavljene naloge so se nanašale na razvoj turistične dejavnosti na območju Turistično-rekreacijskega centra Jezero ter družbene odgovornosti Premogovnika Velenje.

Skupina Premogovnik Velenje ves čas izvaja aktivno štipendijsko politiko za kadre, ki so potrebni v procesu pridobivanja premoga, za podporne procese, za delo v povezanih družbah in za razvoj. Zaradi velike vpetosti v lokalno okolje pa želimo spodbuditi tudi razvojna razmišljanja mladih, ki se ne izobražujejo v študijih, ki so neposredno vezani na rudarsko dejavnost.

Objavljeno: 17-12-2010